Folksamgruppens makroekonomiska uppdatering oktober 2023

Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam, ger sin bild av det makroekonomiska läget med fokus på det höga ränteläget, de geopolitiska och geoekonomiska utmaningarna, samt om hushållens brist på tilltro till Riksbankens inflationsprognos.

– I de geopolitiska och geoekonomiska utmaningarna finns en utbredd oro att ju mer störningar vi får i globala leveranskedjor desto mer kommer den ekonomiska tillväxten att störas, vilket kommer driva upp inflationen. En annan oro är påverkan kring handeln med råvaror, exempelvis exporten och importen av sällsynta jordartsmetaller som idag kontrolleras helt av Kina. Den här typen av råvaror är helt nödvändiga för klimatomställningen, då det är viktiga komponenter i vindkraft, solkraft och elbilar.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på