Folksamgruppens makroekonomiska uppdatering januari 2024

Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam, kommenterar det makroekonomiska läget:

– Vi har en ganska komplicerad omvärld, en riskbild, som under förra året dominerades, förutom av inflationen och räntorna, av väldigt mycket geopolitik. Vi är fortsatt bekymrade över geopolitiken i år men kanske i ännu högre utsträckning att desinformation sprids under supervalåret 2024 då nästan halva världens befolkning går till valurnorna inklusive USA. Trots lågkonjunktur och stigande arbetslöshet i Sverige har vi en försiktigt positiv marknadssyn, vilket främst beror på att inflationen fortsätter att mattas av och räntorna sänks.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på