Folksam presenterar underlag för hur den allmänna pensionen kan höjas

Folksam har tagit fram ett underlag med fyra olika alternativ för att finansiera höjda allmänna pensioner och effekterna av dessa, både för den enskilde individen och på statskassan. Med start förra veckan inledde Folksam en serie möten med ledamöterna i pensionsgruppen där underlaget presenteras.

Syftet med mötena är att bidra med konstruktiva perspektiv kring pensionsgruppens viktiga arbete framåt kopplat till den allmänna pensionens utformning. Utgångspunkten i de framtagna alternativen är att de skulle höja den allmänna pensionen med 2000–2600 kronor i månaden före skatt för en person född 1974 vid en riktålder på 68 år och att kostnaderna för anställda och arbetsgivare inte ska öka.

– I den offentliga debatten presenteras ofta olika förslag för hur den allmänna pensionen skulle kunna höjas. Vi har tagit fram ett underlag där vi räknat på utfallet och effekterna av olika förslag, både för statens finanser men även för dagens och morgondagens pensionärer. Det finns flera olika alternativ som skulle höja de allmänna pensionerna rejält, nu är det upp till våra politiker att bestämma sig och ta frågan om höjda allmänna pensioner i mål, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Folksam tar inte ställning till vilket finansieringsalternativ som bör användas utan har enbart räknat på utfallet för statsfinanserna och den enskilde individen. Hur frågan om höjda allmänna pensioner tas vidare och på vilket sätt är en fråga för riksdagen.

– Vi är naturligtvis glada över de positiva gensvar vi fått från pensionsgruppens ledamöter för att ta del av vårt underlag. Jag upplever att det finns en genuin vilja och ett stort engagemang för att hitta vägar framåt för att vårt svenska pensionssystem ska bli stabilt, långsiktigt och rättvist, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

I dagsläget har ledamöter från sju av åtta partier i pensionsgruppen tackat ja till att träffa Folksam och mötena med pensionsgruppens ledamöter är planerade att ske mellan den 20 februari och den 15 mars 2024.

Bifogat finns de underlag som Folksam tagit fram angående hur den allmänna pensionen kan höjas.

Folksam representeras vid mötena av Håkan Svärdman, pensionsexpert, och Emma Lindberg, public affairs-ansvarig.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på