Folksam inflationssäkrar pensionen för 155 000 kunder – höjning med 6,48 procent från januari 2024

I januari 2024 kommer cirka 65 000 kunder hos Folksam med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 få sin pension höjd med 6,48 procent. Folksam höjer också intjänad pension för cirka 90 000 kunder där pensionen inte börjat betalas ut med motsvarande procentsats. Cirka 2 600 arbetsgivare kan även räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad. Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare, säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam.

Folksam har beslutat att värdesäkra pensionerna inom ramen inom KTP för att säkerställa att den pensionen inte äts upp av inflation. Förra året höjdes pensionerna med motsvarande 10,84 procent. De företag som är försäkringstagare har även under många år kunnat se sina premier reduceras kraftigt tack vare att de överskott som skapats via Folksams kapitalförvaltning ska återföras till kunderna.

Sammanfattning, följande förändringar genomför Folksam inom KTP under januari 2024 

1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer:
– Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året
– Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent

2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken:
– Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent
– Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1)
– Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1)

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut där det nya pensionsbeloppet framgår. Privatpersoner kan redan från den 18 december se i vilken omfattning deras pension höjs genom att logga in på Mina Sidor på Folksam.se.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på