Finansiell information

Filter

Folksam Livs årsstämma godkänner beståndsöverlåtelse

Helår 2021: Finansiellt starkt 2021 skapar trygghet för Folksams kunder

Folksamgruppen fördjupar samarbetet med Swedbank Robur inom kapitalförvaltningsområdet