Finansiell information

Filter

Folksam höjer återbäringsräntan ytterligare

Folksamgruppen delår Q1 2021: Växande sakaffär och finansiellt rekordstark livaffär

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin