Folksam utökar samarbetet med HSB – övertar bestånd av fastighetsförsäkringar

Folksam har tecknat avtal om förvärv av HSB:s fastighetsförsäkringsbestånd. Förvärvet omfattar de cirka 500 bostadsrättsföreningar som idag är försäkrade hos HSB Försäkring. Premievolymen för det övertagna beståndet uppgår till cirka 25 miljoner kronor per år.

Folksam och HSB har historiskt haft ett nära samarbete. Detta samarbete fördjupas nu ytterligare i och med förvärvet.

– Med förvärvet vässar vi Folksam för framtiden och målet är att i slutändan bli det självklara försäkringsalternativet för alla medlemmar i HSB:s bostadsrättsföreningar. Försäkringar till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är ett av Folksam Företags strategiska satsningsområden, säger Henrik Werner, chef Folksam Företag.

Folksam försäkrar redan idag cirka 250 av HSB:s bostadsrättsföreningar. Genom förvärvet kommer Folksam försäkra sammanlagt cirka 750 av HSB:s totalt 3 500 bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.

 – Vi kommer inte nöja oss med detta utan vår avsikt är att en majoritet av HSB:s bostadsrättsföreningar ska vara försäkrade hos Folksam, säger Henrik Werner.      

Affären förutsätter ett godkännande av Finansinspektionen. Ett beslut väntas komma under senvåren 2013.

För ytterligare information:
Henrik Werner, chef Folksam Företag, telefon: 0708-31 63 30
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon: 0708-31 58 01

Följ oss på