Folksam och Svenska Golfförbundet peggar upp med nytt treårsavtal

Folksam har tecknat ett nytt treårsavtal med Svenska Golfförbundet (SGF). Det nya avtalet innebär att Folksam fortsätter som SGF:s affärspartner inom sakförsäkring. Avtalet omfattar medlemsförsäkring och samarbete kring golfanläggningsförsäkring.   

Golf är idag Sveriges största individuella idrott och SGF är Sveriges näst största idrotts- förbund. SGF:s utgörs av cirka 480 medlemsklubbar och associationer som tillsammans har drygt 480 000 medlemmar.

Avtalet som sträcker sig till och med 2015 omfattar medlemsförsäkring (ansvars- och olycksfallsförsäkring inklusive krisförsäkring för medlemmar i SGF:s medlemsklubbar och associationer) samt samarbete kring en gemensamt framtagen golfanläggningsförsäkring.

– Folksam och SGF har haft ett långvarigt samarbete, där vi bland annat har varit försäkringsgivare för SGF:s medlemsförsäkring sedan 2006. Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om och därför känns det väldigt bra att vi hittat ett försäkringserbjudande som möter alla SGF:s behov, säger Anders P Karlsson, marknadschef Folksam företag.  

– Det är ytterst viktigt för Svenska Golfförbundet att stärka försäkringsutbudet för både klubbar, anläggningar och enskilda golfare när det gäller olycksfall- eller ansvarsskada. Alla ska känna att försäkringarna ger trygghet. SGF känner just trygghet i att samarbetet med Folksam fortsätter och att vår relation nu stärks ytterligare i tre år framåt, säger SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson.

Medlemsförsäkringen för SGF:s medlemmar innebär att man som golfare kan känna sig trygg om det skulle inträffa en så kallad ansvarsskada, till exempel om man slår en boll som träffar och skadar en annan person eller någon annans egendom, eller om man själv drabbas av en olycksfallsskada ute på banan. Golfanläggningsförsäkringen i sin tur är specialanpassad utifrån golfklubbens verksamhet och vardag och ger skydd både för golfanläggningen och trygghet för dess medlemmar.

Utöver försäkringssamarbetet arbetar Folksam och SGF med skadeförebyggande projekt där målet är att minska skador på golfklubbens egendom, till exempel vattenskador på klubbhuset. Målet är även att minska antalet personskador hos golfspelarna.

För mer information besök: www.folksam.se/golf

För ytterligare information:
Anders P Karlsson, marknadschef Folksam företag, telefon 0708-31 66 77
Gunnar Håkansson, generalsekreterare, Svenska Golfförbundet, telefon 08-622 15 00
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på