Folksam sluter nytt avtal med Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté

Folksam fortsätter vara huvudsponsor för parasporten i Sverige.
Folksam, som deltog vid parasportförbundets bildande 1969, har alltsedan dess bidragit till parasportens utveckling. Avtalet innebär också att Folksam är försäkringsgivare för Parasport Sveriges och Sveriges Paralympiska Kommittés försäkringar.

– Folksams långsiktiga engagemang för svensk parasport ser jag som en grundbultarna i vår verksamhet. När vi nu ska fortsätta utveckla parasporten genom att nå våra mål om en inkluderande idrott för alla, så är jag övertygad om att Folksams fortsatta satsning på vår verksamhet från topp till bredd är otroligt viktigt. Just därför är jag extra glad att vi tillsammans fortsätter att jobba mot samma mål, säger parasportförbundets generalsekreterare, Johan Strid.

Lena Lindqvist, KAM Folksam Idrott, är nöjd med avtalet.

– Folksam är idrottens försäkringsbolag, varför är vi glada över att fortsätta vårt samarbete med Parasport Sverige. Idag försäkrar Folksam 9 av 10 svenska idrottare och är djupt engagerade i breddidrotten, både av folkhälsoskäl och för att vi vet att våra kunder uppskattar det. Parasporten jobbar målmedvetet med precis de frågor – hållbarhet, mångfald, jämställdhet och samhällsengagemang – som Folksam prioriterar, vilket gör det detta samarbete extra angeläget, säger Lena Lindqvist.

Följ oss på