Stor risk för vattenskador när fritidshusen öppnas för säsongen

Påsken står för dörren och det är dags för många att öppna sina fritidshus. De ägare som inte varit i huset sedan det stängdes före vintern riskerar att mötas av blöta väggar och golv till följd av sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningarna. Men det finns fortfarande möjlighet att begränsa följderna av frysskador.

Den gångna vintern har varit riktigt kall med minusgrader över hela landet. Har vattnet i fritidshuset fått stå på över vintern finns risk för stora skador till följd av sönderfrusna vattenledningar. Det är skador som innebär stora kostnader för både fritidshusägare och försäkringsbolag varje år.

– Även om vintern går mot sitt slut finns det fortfarande saker man kan göra för att minska risken för frysskador och begränsa följderna av en skada. Ett tips är att stänga av vattenledningssystemet innan eventuella isproppar tinar, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Andra sätt att minska risken för frysskador är att övervaka uppvärmning av fritidshuset efter en längre period utan tillsyn. Det är också viktigt att vara uppmärksam när till exempel vattnet sätts på igen och vara observant på om det läcker någonstans.

Det gäller även villaägare som varit bortresta en längre tid. Även villan löper risk att drabbas av frys- och vattenskador.

3 av 10 har inte gjort något för att minska risken för frysskador
Enligt en undersökning* som Sifo genomfört på uppdrag av Folksam svarade 33 procent av de tillfrågade husägarna att de inte förberett sig alls för att minska risken för frysskador på sin bostad.

– Med några små insatser kan man bespara sig väldig mycket besvär och onödiga kostnader. Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder. Därför vill vi informera alla fritidshusägare om riskerna för frysskador och hur man kan förhindra dem, säger Erik Arvidsson.

Att tänka på då fritidshuset öppnas efter vintersäsongen:
• Var observant då du sätter på vattnet så det inte läcker någonstans.
• Kontrollera vattenmätaren flera gånger och säkerställ att mätaren inte ger utslag när alla kranar är avstängda, det kan indikera läckage.
• Se över rörfogar, kranar, och uttag för utomhusvatten.
• Även om du säkrat dig mot frostskador, till exempel genom att låta värmen stå på i huset över vintern, så kan ett strömavbrott ha inneburit frysta ledningar.
• Ha alltid antifrysvätska i WC-stolar och golvbrunnar under den kalla delen av året.
När man öppnar fritidshuset för säsongen rekommenderar Folksam att man passar på att göra en översyn av fastigheten. Kontrollera hängrännor och rensbrunnar så att dessa inte har täppts till av löv och nedfallen mossa. Sommarens myckna regnande kan ha resulterat i översvämning om inte avloppssystemet fungerat som det ska.

* Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i december 2012 på uppdrag av Folksam. 2 790 personer boende i villa, radhus eller kedjehus i åldrarna 18 år och uppåt deltog. Totalresultatet har vägts så att det är representativt för hela Sverige.

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på