Risk för vattenskador i stormens spår

I januari och februari drog ett flertal stormar in över Sverige. Stormarna Alfrida, Jan, Julia och Mats har lett till att rekordmånga stormskador på fritidshus rapporterats in till Folksam. Nu när många öppnar sina fritidshus finns det skäl att vara extra uppmärksam, varnar Folksam.

Under årets första två månader har sju gånger fler stormskador på fritidshus anmälts än vad som vanligtvis kommer in på ett helt år, sett till de tre senaste åren. Framför allt handlar det om skador orsakade av nerfallna träd. Men risken finns nu att ytterligare skador kan ske när det är dags att öppna fritidshusen då många kan ha stått länge utan ström till skillnad mot tidigare år.

– Vi vet att många av vinterns stormar orsakat strömavbrott, och i vissa fall har dessa även varit långvariga. Risken finns att rör frusit sönder under ett strömavbrott vilket kan orsaka vattenskador när huset värms upp, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Sönderfrusna vattenledningar kan ge besvärliga skador.  Även om värmen stått på till skydd mot kylan så kan eventuella strömavbrott ha orsakat isproppar i rören under vintern. Det är därför viktigt att övervaka uppvärmningen av fritidshuset om det stått utan tillsyn en längre tid då det kan ta en stund innan läckage blir synliga.

– Kontrollera noggrant att det inte läcker vatten någonstans, till exempel i rörskarvar eller kranar, när du slår på vattnet. Kontrollera också eventuell vattenmätaren flera gånger för att säkerställa att den inte ger utslag när alla kranar är avstängda. Ger den utslag är det en klar indikation på att det läcker någonstans, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips när du öppnar fritidshuset:

  • Övervaka uppvärmningen om fritidshuset stått en längre period utan tillsyn så att du kan upptäcka eventuella vattenläckage.
  • Tänk på att ett tidigare strömavbrott kan innebära frysta ledningar även om du säkrat dig mot frostskador genom att värmen fått stå på i huset över vintern.
  • Om du har en vattenmätare, kontrollera den flera gånger och säkerställ att mätaren inte ger utslag när alla kranar är avstängda, det kan indikera läckage.
  • Se över rörfogar, kranar, och uttag för utomhusvatten.
  • Passa på att göra en översyn av hela fritidshuset, och rensa hängrännor och rensbrunnar från löv och mossa som en förberedelse inför regniga perioder.

Läs mer på https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skadeforebyggande/fritidshusskador

För mer information

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 070-831 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på