Kall vinter ökar risken för vattenskador

I år har februari varit lite extra kall, speciellt i södra Sverige. Kylan har redan nu lett till att både villor och fritidshus fått vattenskador till följd av sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningarna. Och fler riskerar det att bli i takt med att allt fler öppnar sina fritidshus.

– På grund av kylan nu i februari är det extra viktigt att vara försiktig vid öppnandet av fritidshusen i år. Vi kan redan nu se att kunder ringer om vattenskador på grund av kyla, och det gäller både villor och fritidshus. Av engagemang för våra kunder vill vi därför tipsa om vad man kan tänka på, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Det är när huset värms upp som sönderfrusna vattenledningar kan ge besvärliga skador.  Även om värmen stått på till skydd mot kylan så kan eventuella strömavbrott ha orsakat isproppar i rören under vintern. Ett tips är därför att stänga av vattenledningssystemet innan eventuella isproppar tinar.

– Även om man har lämnat en viss grundvärme på för att säkra sig mot frostskador kan ett strömavbrott innebära frysta ledningar. Kontrollera noggrant att det inte läcker vatten någonstans, till exempel i rörskarvar eller kranar, när du slår på vattnet. Kontrollera också vattenmätaren flera gånger för att säkerställa att den inte ger utslag när alla kranar är avstängda. Ger den utslag är det en klar indikation på att det läcker någonstans, säger Erik Arvidsson.

I februari fick Folksam in dubbelt så många vattenskadeanmälningar i villor till följd av frysskador än 2017.

– Även om det är i första hand fritidshusägare som drabbas av frysskador så ser vi vid kalla vintrar som dessa att problemen inte är begränsade enbart dit utan även villan löper risk att drabbas av frys- och vattenskador. Därför gäller våra tips även villaägare. Speciellt om man har varit bortrest en längre tid, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips när du öppnar fritidshuset:

  • Övervaka uppvärmningen om fritidshuset stått en längre period utan tillsyn så att du kan upptäcka eventuella vattenläckage.
  • Tänk på att ett tidigare strömavbrott kan innebära frysta ledningar även om du säkrat dig mot frostskador genom att värmen fått stå på i huset över vintern.
  • Kontrollera vattenmätaren flera gånger och säkerställ att mätaren inte ger utslag när alla kranar är avstängda, det kan indikera läckage.
  • Se över rörfogar, kranar, och uttag för utomhusvatten.
  • Passa på att göra en översyn av hela fritidshuset, och rensa hängrännor och rensbrunnar från löv och mossa som en förberedelse inför regniga perioder.

Läs mer på https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skadeforebyggande/fritidshusskador

För ytterligare information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på