Sture Nordh ny styrelseordförande i Förenade Liv

Sture Nordh har utsetts till ny styrelseordförande i Förenade Liv, ett dotterbolag till Folksam Sak. Han efterträder Anders Sundström. 

-Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om och därför är Sture Nordh väl lämpad att leda det strategiska arbetet för Förenade Livs framtid. Detta inte minst tack vare sin breda bakgrund från tjänstemannarörelsen, sin kunskap om och sitt stora intresse för samhällsfrågor, säger Tomas Norderheim, vice vd Folksam.

Förenade Liv är marknadsledande på personförsäkring till tjänstemän och akademiker. Företaget har 700 000 kunder och en stark ekonomi med ett förvaltat kapital på 3 miljarder och en konsolideringsgrad på 181 procent 2013.

-Jag är hedrad över förtroendet och ser fram emot att få ta över ordförandeskapet i Förenade Liv, som är specialist på gruppförsäkring och har hälsa som hjärtefråga. Det innebär att Förenade Liv inte bara erbjuder kundnytta genom konkurrenskraftiga försäkringar utan också förebyggande tjänster. Förenade Liv engagerar sig också hårt mot våld i samhället, något som tyvärr är extra aktuellt i dag, säger Sture Nordh.

Sture Nordh är 61 år och har varit ledamot i Folksam Livs styrelse under närmare 15 år. Han valdes redan som 30-åring till ordförande i SKTF, numera Vision, som han ledde i 13 år. Därefter följde några år som statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet innan han valdes till ordförande i TCO som han lämnade 2011.

Nyligen tillträdde också Sari Zander som ny vd i Förenade Liv.

För ytterligare information

Birgitta Hammarström, pressansvarig Förenade Liv, telefon 0734-39 33 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på