Ny chef för Internrevision och ny vd i Förenade Liv

Styrelsen i Folksam Liv har utsett Sari Zander till ny internrevisionschef för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober och lämnar därmed sitt uppdrag som verkställande direktör i Förenade Liv. Ny vd i Förenade Liv blir Kenneth Axelsson.

– Jag är glad att kunna hälsa Sari Zander välkommen som chef för Internrevisionen i Folksam Liv. Sari Zander har med sin långa erfarenhet av Folksam god kunskap om såväl bolaget som dotterbolagen. Hennes erfarenheter av företagsledning och styrelsearbete är dessutom utmärkta meriter i sammanhanget då internrevisionen är allt viktigare för styrelsen och bolaget, säger Jan Rudén, ordförande Folksam Livs revisions- och complianceutskott.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta som chef för Folksam Livs internrevisionsfunktion. Med min erfarenhet att arbeta som vd och styrelseledamot under många år, vet jag att internrevisionsfunktionen är en värdefull resurs för styrelse och företagsledning. Det är alltid en viss ambivalens i att byta jobb men det gäller att ta tillvara när möjligheter som den här dyker upp, säger Sari Zander.

Sari Zander har arbetat i Folksamgruppen sedan 1988. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har, förutom vd-rollen i Förenade Liv, suttit i KPA Pensions företagsledning som ansvarig för den strategiska affärsutvecklingen samt varit vd för Tre Kronor Försäkring.

Samtidigt har Förenade Livs styrelse utsett Kenneth Axelsson till ny vd för bolaget. Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

– För Förenade Liv är det mycket tillfredställande att vi snabbt har fått en ny vd på plats, som har alla erforderliga kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget. Kenneth Axelsson är väl meriterad och känner Folksamgruppen väl, vilket är av stort värde för den införlivning av Förenade Liv i Folksam som nu inletts. Därmed kan försäkringsverksamheten fortsätta att utvecklas i samarbete med våra kunder, säger Sture Nordh, styrelseordförande, Förenade Liv.

 – Min prioritet är att behålla och vårda den befintliga affären i Förenade Liv så att kunder och partner får den service de förväntar sig och har rätt till. Samtidigt vill jag bygga goda relationer med Förenade Livs viktiga partner. Tillsammans kan vi bidra till att införlivningen av Förenade Liv till Folksam görs på ett klokt sätt, säger Kenneth Axelsson.

Kenneth Axelsson har examen från Ekonomlinjen på Stockholms universitet med inriktning på organisation och management. Han har lång erfarenhet av förvärv och fusioner av bolag och har för Folksam bland annat arbetat med integrationen av SalusAnsvar. Under det senaste året har Kenneth varit senior rådgivare i förstudiearbetet kring införlivningen av Förenade Liv.

För ytterligare information:
Folksamgruppens pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på