Folksam renodlar verksamheten

Folksam överlåter förvaltningsrätten av Svenska Lärarfonders fonder till DNB. Genom att överlåta fonderna till DNB kan Folksam ägna sig åt sin kärnverksamhet, försäkringar. ”Lärarfonder”, som är Folksam Fondförsäkrings erbjudande till kommunalt anställda lärare, påverkas inte av överlåtelsen.

 Avtalet mellan Folksam och DNB innebär att förvaltningsrätten för samtliga tre fonder inom Svenska Lärarfonder överlåts. I dagsläget uppgår det förvaltade kapitalet till drygt 6 miljarder kronor.

– Kapitalförvaltningen och administrationen av fonderna har sedan 2002 varit utlagd till DNB, vilket säkerställer kontinuitet i förvaltningen. Deras långa erfarenhet och kompetens inom hållbar förvaltning gör att vi känner oss trygga med vårt avtal, säger Elisabeth Sasse, chef Kollektivavtalad affär hos Folksam.

Överlåtelsen sker under november i år under förutsättningen att affären godkänns av Finansinspektionen.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

2020-02-13

Idag hade Rapport (02:28 in i nyhetssändningen) en nyhet om att regeringen beslutar om ett nytt delmål om att antalet döda i trafiken ska halver...

Följ oss på