Folksam renodlar verksamheten

Folksam överlåter förvaltningsrätten av Svenska Lärarfonders fonder till DNB. Genom att överlåta fonderna till DNB kan Folksam ägna sig åt sin kärnverksamhet, försäkringar. ”Lärarfonder”, som är Folksam Fondförsäkrings erbjudande till kommunalt anställda lärare, påverkas inte av överlåtelsen.

 Avtalet mellan Folksam och DNB innebär att förvaltningsrätten för samtliga tre fonder inom Svenska Lärarfonder överlåts. I dagsläget uppgår det förvaltade kapitalet till drygt 6 miljarder kronor.

– Kapitalförvaltningen och administrationen av fonderna har sedan 2002 varit utlagd till DNB, vilket säkerställer kontinuitet i förvaltningen. Deras långa erfarenhet och kompetens inom hållbar förvaltning gör att vi känner oss trygga med vårt avtal, säger Elisabeth Sasse, chef Kollektivavtalad affär hos Folksam.

Överlåtelsen sker under november i år under förutsättningen att affären godkänns av Finansinspektionen.

Följ oss på