Ny undersökning: Svenskarna oroade över klimatförändringarna

Tre av fyra svenskar anser att forskarna ger en rättvisande beskrivning av klimathotet eller att det rent av underskattas. Det framgår av en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Folksam. Med detta stöd i opinionen blir den rapport som i veckan släpps av FN:s klimatpanel IPCC en ännu viktigare signal till politikerna att föra en mer offensiv klimatpolitik.

Sifo-undersökningen visar också att 94 procent av de tillfrågade tror att klimatförändringarna påverkar oss i Sverige nu eller i framtiden.

— Många känner oro inför framtiden och deras oro är tyvärr befogad. Folksams skadestatistik visar tydligt att antalet tillfällen med extrem nederbörd och påföljande skador har ökat över tid. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om, det gäller i allra högst grad klimatfrågan, säger Karin Stenmar, miljöchef på Folksam.

Undersökningen visar också att en klar majoritet av svenska folket själva agerat för att minska sin klimatbelastning. 84 procent uppger att de återanvänder saker mer än tidigare, 74 procent har ändrat sina energivanor och 58 procent har ändrat sina dagliga transportvanor för att minska sin klimatpåverkan.

— Vi ser ett tydligt engagemang i klimatfrågan från svenska folket. Men som det ser ut nu är det svårt att leva klimatsmart. Här är det viktigt att våra politiker tar sitt ansvar och gör det lättare för människor att minska sin klimatpåverkan, säger Karin Stenmar, miljöchef på Folksam.

Om Sifoundersökningen
Undersökningen gjordes av TNS Sifo på uppdrag av Folksam under perioden 3-9 september 2013. Tusen personer svarade på följande frågor (andel svarande i procent).

För ytterligare information:
Karin Stenmar, miljöchef Folksam, telefon 0708-31 66 76
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på