52 kommuner lämnar 165 000 barn oförsäkrade på jullovet

Jullovet står för dörren, men fler än 165 000 barn riskerar att stå oförsäkrade under ledigheten. Detta eftersom 52 av landets kommuner endast försäkrar barnen under skoltid. Det visar Folksams undersökning av kommunernas olycksfallsförsäkring för grundskolebarn.*

Folksam har för fjärde gången granskat olycksfallsförsäkringarna för grundskolebarn i Sveriges samtliga 290 kommuner. Den visar att i 18 procent av kommunerna, 52 stycken, är barnen endast försäkrade under verksamhetstid och inte på fritiden.

– Skolornas olycksfallsförsäkringar är bra, men gäller de endast under skoltid behöver föräldrarna komplettera med en försäkring som täcker fritid och lov. Annars riskerar barnen att stå oförsäkrade på loven. Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och det mest värdefulla vi har är ju barnen, säger Madeleine Hasselwander, ansvarig för kommunolycksfallsförsäkring Folksam.

Folksams tidigare rapport Välfärdstendens** visar att drygt en tredjedel av alla barn dessutom saknar kompletterande privat försäkring. Det innebär att 54 000 barn kan stå helt utan sjuk- och olycksfallsförsäkring på fritid och lov.

– En förklaring kan vara att föräldrarna tror att skolförsäkringen eller de statliga socialförsäkringarna ger ett tillräckligt skydd. Men dagens föräldrar kan inte förlita sig till det. Mitt råd är att se över barnens samtliga försäkringar. Alla barn bör ha en privat barnförsäkring så fort som möjligt efter födseln, och helst en som täcker både olycksfall och sjukdom, säger Madeleine Hasselwander.

Följande 52 kommuner erbjuder olycksfallsförsäkring för grundskolebarn som gäller enbart under verksamhetstid, alltså ej fritid och lov (sorterade länsvis):

Tabell - skolbarnsförsäkring

Kommentar: Från 1 januari 2014 gäller skolbarnsförsäkringen på heltid i Tranås kommun.

Folksams granskning 2013 visar att kommunerna generellt har förbättrat sitt försäkringsskydd för grundskolebarn sedan 2009. Något fler kommuner försäkrar barnen även utanför skoltid och allt fler erbjuder ett försäkringsskydd som innehåller högre ersättningsbelopp och rätt till kristerapi. Dessutom har nästan alla kommuner olycksfallsförsäkringar som omfattar barn i friskolor. Den andelen har ökat från 56 till 93 procent sedan 2009.

I 88 procent av kommunerna är den högsta ersättningen 30 prisbasbelopp (1 335 000 kronor) vid medicinsk invaliditetsgrad högre än 50 procent. I 10 procent av kommunerna är den högsta ersättningen 20 prisbasbelopp (890 000 kronor). Den högsta ersättningen vid medicinsk invaliditet har Helsingborg där ersättningen uppgår till 40 prisbasbelopp (1 780 000 kronor).

Vid ekonomisk invaliditet är den vanligaste ersättningsnivån 30 prisbasbelopp. Det gäller i 51 procent av kommunerna. I 36 procent av kommunerna är ersättningen 15 prisbasbelopp (667 500 kronor). Helsingborg har den högsta ersättningen vid ekonomisk invaliditet, 40 prisbasbelopp. Sex kommuner har försäkringar som inte ger ersättning vid ekonomisk invaliditet: Arjeplog, Gällivare, Hällefors, Malå, Åmål och Åsele. (Från 1 januari 2014 ges ersättning vid ekonomisk invaliditet i Åmål och Åsele.)

Skolförsäkringar täcker bara skador orsakade av olycksfall, men det är vanligare att barn får bestående besvär till följd av sjukdom. Därför behövs en privat barnförsäkring som även omfattar sjukdom. Den bör också innehålla invaliditetsskydd. Om ett barn skadas så svårt att han/hon inte kan arbeta i vuxen ålder är samhällets hjälp begränsad. Då är kompletterande ersättning från en privat försäkring av största vikt.

– Se över barnens samtliga försäkringar så att de gäller för både olyckor och sjukdomar, säger Madeleine Hasselwander.

Se bilaga för sammanställning av Folksams granskning.

* Folksam har för fjärde gången granskat olycksfallsförsäkringarna för grundskolebarn i Sveriges samtliga 290 kommuner. Den senaste granskningen genomfördes i november 2013. Ansvariga för uppgiftsinsamligen är Håkan Svärdman och Antonia Berg.
** Rapporten Välfärdstendens baseras på en intervjuundersökning bland 1 500 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år som genomförts av researchföretaget Ipsos på uppdrag av Folksam under mars-april 2013.

För ytterligare information:
Madeleine Hasselwander, ansvarig för kommunolycksfallsförsäkring Folksam,
telefon 0708-31 63 48
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på