66 000 barn är oförsäkrade under sportlovet

Samtidigt som sportlovsveckorna drar igång i landet är totalt 66 000 grundskoleelever oförsäkrade när försäkringen behövs som mest. Orsaken är att 48 av landets 290 kommuner endast försäkrar barnen under skoltid samtidigt som drygt vart tredje barn saknar en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det visar Folksams undersökning av kommunernas olycksfallsförsäkring för grundskolebarn*.

– På Folksam engagerar vi oss i det som är viktigt för våra kunder och barnen är det mest värdefulla vi har. Problemet idag är att många föräldrar tror att barnen är försäkrade även utanför skoltid. Därför är det många som inte tänker på att de behöver komplettera med en försäkring som täcker fritid och lov. Risken är att barnen står oförsäkrade på loven, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Skolornas olycksfallsförsäkringar är av varierande slag, men ofta rätt bra när en olycka inträffar under skoltid. Väldigt många barn får dock ingen ersättning om olyckan inträffar på fritiden eller skollovet. I 48 av landets kommuner är grundskoleeleverna endast försäkrade under verksamhetstid.

Folksams senaste undersökning visar  att drygt en tredjedel av alla barn saknar kompletterande privat försäkring. Det innebär att 66 000 barn står utan sjuk- och olycksfallsförsäkring på fritid och lov. Samtidigt visar nationell statistik att ungefär 6 000 av dessa kommer att uppsöka akutvården på grund av skada under året.

Skolförsäkringarna täcker enbart skador orsakade av olycksfall, men det är vanligare att barn får bestående besvär till följd av sjukdom. Föräldrar bör därför kontrollera att barnens privata försäkringar gäller för både olyckor och sjukdomar. Uppskattningsvis saknar 317 000 grundskoleelever en egen privat försäkring.

– Många föräldrar verkar tro att skolans försäkring eller det statliga skyddet är tillräckligt. Tyvärr kan man inte förlita sig till det. Mitt råd är att se över barnens samtliga försäkringar. Alla barn bör ha en privat barnförsäkring så fort som möjligt efter födseln, eller helst redan från graviditeten, säger Håkan Svärdman.

Försäkringen bör också innehålla ett ekonomiskt invaliditetsskydd. Om ett barn skadas så svårt att han/hon inte kan arbeta i vuxen ålder är samhällets hjälp begränsad. Då kan ersättningen från en privat försäkring vara ett välbehövligt tillskott.

* Folksam granskade för fjärde gången olycksfallsförsäkringarna för grundskolebarn i Sveriges samtliga 290 kommuner. Undersökningen slutfördes i februari 2016.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Folksams informationsjour, telefon 08-772 66 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

BILAGA:

48 kommuner i Sverige som 2016 ger grundskoleeleverna olycksfallsförsäkring som endast gäller under skoltid, sorterade länsvis:

Dalarna Gävleborg Jämtland Skåne Stockholm
Borlänge Gävle Åre Båstad Haninge
Falun Hofors Eslöv Huddinge
Gagnef Helsingborg Lidingö
Leksand Kävlinge Nynäshamn
Mora Lomma Salem
Orsa Malmö Sigtuna
Rättvik Skurup Sollentuna
Staffanstorp Upplands Väsby
Vellinge Vallentuna
Åstorp Österåker
Ängelholm
Södermanland Västernorrland Västmanland Västra Götaland Östergötland
Katrineholm Örnsköldsvik Fagersta Alingsås Finspång
Nyköping Skinnskatteberg Bollebygd Mjölby
Strängnäs Västerås Falköping Ydre
Trosa Grästorp
Hjo
Vårgårda

Bakgrund:

Kartläggning av kommunernas olycksfallsförsäkringar för grundskoleelever

Kommunerna har ingen skyldighet enligt lag att teckna olycksfallsförsäkringar för eleverna inom deras skolverksamhet, men har gjort det frivilligt sedan 1950-talet. Då var eleverna endast försäkrade under skoltid, men successivt har det blivit allt vanligare att kommunerna tecknar försäkringar som gäller dygnet runt för eleverna. I slutet av 1980-talet var det omkring 40 procent av kommunerna som endast försäkrade barnen under skoltid.

Sedan 2008 har Folksam granskat olycksfallsförsäkringarna för grundskoleleverna i Sveriges samtliga 290 kommuner. Årets resultat visar att kommunerna generellt sett har förbättrat sitt försäkringsskydd för grundskoleeleverna jämfört med 2013 års undersökning. Färre kommuner försäkrar eleverna enbart under skoltid och allt fler kommuner erbjuder ett försäkringsskydd som innehåller högre ersättningsbelopp och rätt till kristerapi. Dessutom är det väsentligt fler kommuner som tecknar olycksfallsförsäkringar som även omfattar elever som går i fristående skolor i kommunen. Denna andel har ökat från 56 till 96 procent sedan år 2010. Uppskattningsvis handlar det om 7 000 elever som går i en friskola i dessa kommuner. I vilken utsträckning de fristående skolorna tecknar olycksfallsförsäkring har inte kartlagts i denna undersökning.

I 94 procent av kommunerna är den högsta ersättningen vid medicinsk invaliditet 30 prisbasbelopp (1 329 000 kronor). I 6 procent av kommunerna är den högsta ersättningen 20 prisbasbelopp (886 000 kronor).

Vid ekonomisk invaliditet är det vanligaste ersättningsbeloppet 30 prisbasbelopp, vilket 75 procent av kommunerna har. Försäkringsbeloppet uppgår till 20 prisbasbelopp (886 000 kr) i fem procent av kommunerna och i 16 procent av kommunerna är ersättningen 15 prisbasbelopp (664 500 kronor). Fem kommuner har tio prisbasbelopp (443 000 kr) som högsta ersättning.

Jämfört med 2013 års undersökning har antalet kommuner som lämnar eleverna oförsäkrade under fritiden minskat från 52 till 48 kommuner. Det är i stort sett samma kommuner i år som vid tidigare granskningar som lämnar eleverna oförsäkrade. Sammantaget uppgår antalet grundskoleelever i dessa kommuner till 199 261  elever, vilket motsvarar 21 procent av samtliga grundskoleelever i Sverige. Flertalet av dessa elever har egna individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringar som deras föräldrar har tecknat, men inte alla. Av Folksams rapport Välfärdstendens 2015 framgår att en tredjedel av barnen i Sverige är oförsäkrade. Det betyder att uppskattningsvis 66 400 barn är helt oförsäkrade när de inte vistas i skolan. Utifrån nationell skadestatisk kan vi förvänta oss att drygt 5 900 av dessa barn under året kommer att söka akutvård på grund av skada. I hela landet är det 316 500 grundskoleelever som saknar en individuell barnförsäkring som ger rätt till ersättning vid sjukdom och olycksfall.  

Följ oss på