Folksam rapporterar: 133 000 barn är oförsäkrade på sommarlovet

Sommarlovet pågår för fullt, men 133 000 barn är helt oförsäkrade under ledigheten. Detta eftersom drygt vart tredje barn saknar en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring och 55 av landets kommuner endast försäkrar barnen under skoltid. Det visar Folksams rapport Välfärdstendens* samt undersökning av kommunernas olycksfallsförsäkring för grundskolebarn**.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och det mest värdefulla vi har är barnen. Om skolförsäkringen endast gäller under skoltid behöver föräldrarna komplettera med en försäkring som täcker fritid och lov. Annars riskerar barnen att stå oförsäkrade på loven, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Skolornas olycksfallsförsäkringar är bra när en olycka inträffar under skoltid, men väldigt många barn får ingen ersättning om olyckan inträffar på fritiden eller skollovet. I 55 av landets kommuner är barnen endast försäkrade under verksamhetstid.

Folksams senaste rapport visar dessutom att drygt en tredjedel av alla barn saknar kompletterande privat försäkring. Det innebär att 133 000 barn står utan sjuk- och olycksfallsförsäkring på fritid och lov.

– En förklaring kan vara att föräldrarna tror att skolförsäkring eller det statliga socialförsäkringarna ger ett tillräckligt skydd. Men dagens föräldrar kan inte förlita sig till det. Mitt råd är att se över barnens samtliga försäkringar. Alla barn bör ha en privat barnförsäkring så fort som möjligt efter födseln, säger Håkan Svärdman.

Skolförsäkringarna täcker enbart skador orsakade av olycksfall, men det är vanligare att barn får bestående besvär till följd av sjukdom. Föräldrar bör därför kontrollera att barnens privata försäkringar gäller för både olyckor och sjukdomar.

Försäkringen bör också innehålla ett ekonomiskt invaliditetsskydd. Om ett barn skadas så svårt att han/hon inte kan arbeta i vuxen ålder är samhällets hjälp begränsad. Då kan ersättningen från en privat försäkring vara ett välbehövligt tillskott.

* Rapporten Välfärdstendens baseras på en intervjuundersökning bland 1 500 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år som genomförts av researchföretaget Ipsos på uppdrag av Folksam under perioden 18 mars – 11 april 2013.
** Folksam granskade för tredje gången olycksfallsförsäkringarna för grundskolebarn i Sveriges samtliga 290 kommuner. Genomfördes december 2012.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på