Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2014

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 10 april 2014.

Folksam Sak
Valberedningen föreslår följande

Ordinarie ledamöter, Titel, Omval/nyval
Karl-Petter Thorwaldsson, Styrelseordförande LO, Omval
Annika Strandhäll, Förbundsordförande Vision, Omval
Ulf Andersson, Ekonomichef IF Metall, Omval
Ella Niia, Förbundsordförande HRF, Omval
Anders Lago, Förbundsordförande HSB, Omval
Eva Lindh, Socionom, Nyval
Leif Linde, Vd Riksbyggen, Omval
Bo Jansson, Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, Nyval
Karin Mattsson Weijber, Ordförande Riksidrottsförbundet, Omval
Anita Modin, Pensionärsrepresentant, Omval
Göran Lindblå, Styrelseordförande OKQ8, Omval
Magnus Ling, Generalsekreterare Svenska Turistföreningen, Omval

Folksam Liv
Valberedningen föreslår följande

Ordinarie ledamöter, Titel, Omval/nyval
Anders Sundström, Styrelseordförande KF, Nyval
Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande Lärarförbundet, Omval
Jan Rudén, Förbundsordförande SEKO, Omval
Susanne Gideonsson , Förste vice ordförande Handels, Omval
Annelie Nordström, Ordförande Svenska Kommunalarbetarförbundet, Omval
Sune Dahlqvist, Styrelseordförande KF Stockholm, Omval
Maj-Britt Johansson-Lindfors, Styrelseordförande Coop Nord, Omval
Göran Arrius, Ordförande Saco, Omval
Martin Linder, Andre vice ordförande Unionen, Omval
Sam Sandberg, Ordförande SKPF, Omval
Johnny Capor, Ekonomi- och finansdirektör samt tf vd och koncernchef KF, Omval
Kristina Persson, Styrelseordförande tankesmedjan Global Utmaning, Omval

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:
Ylva Thörn, ordförande
Mari Broman
Lars Ericson
Roger Mörtvik

Tomas Norderheim, sekreterare (Folksam)

För ytterligare information:
Ylva Thörn, valberedningarnas ordförande, telefon 0702-905656
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-316766

Följ oss på