Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2015

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 16 april 2015.

Folksam Liv

Valberedningen föreslår:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Göran Lindblå, ordförande Styrelseordförande OKQ8 Nyval
Eva-Lis Sirén F.d. Förbundsordförande Lärarförbundet Omval
Jan Rudén Förbundsordförande SEKO Omval
Susanna Gideonsson Förbundsordförande Handels Omval
Annelie Nordström Ordförande Svenska Kommunalarbetareförbundet Omval
Maj-Britt Johansson-Lindfors Styrelseordförande Coop Nord Omval
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Martin Linder Andre vice ordförande Unionen Omval
Lars Ericsson Vd Konsumentföreningen Stockholm Nyval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Nyval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Nyval
Cecilia Hermansson Doktorand KTH och seniorekonom på Swedbank Nyval

Avgår från Folksam Livs styrelse: Anders Sundström, Sune Dahlqvist, Sam Sandberg, Johnny Capor.

 

Folksam Sak

Valberedningen föreslår:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Styrelseordförande LO Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Anders Lago Förbundsordförande HSB Omval
Eva Lindh Socionom Omval
Leif Linde Vd Riksbyggen Omval
Bo Jansson Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Omval
Karin Mattsson Weijber Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Anita Modin Pensionärsrepresentant Omval
Magnus Ling Generalsekreterare Svenska Turistföreningen Omval
Eva Nordmark Ordförande TCO Nyval
Therese Guovelin Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket Nyval
Sune Dahlquist Styrelseordförande Konsumentföreningen Stockholm Nyval

Avgår från Folksams Saks styrelse: Ella Niia och Göran Lindblå.

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:
Ylva Thörn, ordförande
Torbjörn Bredin
Lars Ericson
Robert Söderhjelm

Anders Andersson, valberedningarnas sekreterare (Folksam)

För ytterligare information:
Ylva Thörn, valberedningarnas ordförande, telefon 0702-90 56 56
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på