Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2018

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 19 april 2018. 

Styrelsen Folksam Liv, att väljas till och med 2019 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Britt Hansson Vd/koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Omval
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet Omval
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels Omval
Tobias Baudin Förbundsordförande Kommunal Omval
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads Omval
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa Omval
Bostadsförening (SKB)
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening Omval
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet Nyval

Avgår från Folksam Livs styrelse:

Eva-Lis Sirén

 

Styrelsen Folksam Sak, att väljas till och med 2019 års stämma:

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO Omval/Nyval
Eva Nordmark Ordförande TCO Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Anders Lago Förbundsordförande HSB-riksförbund Omval
Leif Linde Vd Riksbyggen Omval
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket Omval
Helena Liljedahl Vd KF fastigheter AB Omval
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB Omval
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges läkarförbund Omval
Pia Carlsson Thörnqvist Chef varumärke och medlem KF ekonomisk förening Omval
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Nyval

 

Avgår från Folksam Saks styrelse:

Bo Jansson

 

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:

Ella Niia, ordförande

Torbjörn Bredin

Tommy Ohlström

Robert Söderhjelm

 

För ytterligare information:

Ella Niia, valberedningarnas ordförande, telefon 070 652 24 33

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2018-05-28

Var:  Haymarket, Stockholm När:  15 maj 2018 Hur många:  Cirka 50 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöter vald...

2019-06-12

Vi på Folksam har återigen genomför ett nytt test av cykelhjälmar. Denna gång är det både cykelhjälmar för barn och vuxna som vi testat. F...

Följ oss på