Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2019

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 11 april 2019.

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2020 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Omval
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels Omval
Tobias Baudin Förbundsordförande Kommunal Omval
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads Omval
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) Omval
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening Omval
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet Omval 
Britta Lejon Vice ordförande i TCO och ordförande i Fackförbundet ST  Nyval

Avgår från Folksam Livs styrelse: Jonas Nordling.

 

Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2020 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO Omval
Eva Nordmark Ordförande TCO Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Anders Lago Ordförande HSB Omval
Leif Linde Vd Riksbyggen Omval
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket Omval
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB Omval
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB Omval
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund Omval
Pia Carlsson Thörnqvist Varumärkes- och kommunikationschef KF ekonomisk förening Omval
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riks-förbund Omval

 

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak föreslår Björn Siljeholm till kundombudsman att förordnas i tre år till 2022 inför de ordinarie bolagstämmorna den 11 april 2019.

 

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:
Ella Niia, ordförande
Torbjörn Bredin
Tommy Ohlström
Robert Söderhjelm

 

 

För ytterligare information:
Ella Niia, valberedningarnas ordförande, telefon 070-652 24 33
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på