Folksamgruppen passerar tio miljarder kronor i gröna obligationer

Folksamgruppen förvärvar gröna obligationer till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar som Världsbanken ger ut. Därmed har Folksamgruppen på mindre än ett år investerat mer än tio miljarder kronor i gröna obligationer.

Det är International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) som står som emittent. Investeringen på 350 miljoner amerikanska dollar motsvarar drygt tre miljarder kronor och är Folksamgruppens enskilt största hittills i gröna obligationer.

– Vårt engagemang i gröna obligationer gynnar direkt våra kunder genom att deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, samtidigt som de får trygg avkastning. Dessa investeringar visar hur vi kan göra verklig nytta och leva enligt Folksams vision, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Genom investeringen i Världsbankens gröna obligationer har Folksamgruppen investerat totalt mer än tio miljarder kronor i gröna obligationer sedan maj förra året. Avsikten är att ytterligare utöka investeringarna.

– IBRD finansierar bland annat projekt med inriktning på energieffektivisering i Kina och Indien och andra projekt som syftar till att motverka orsakerna till klimatförändringar, säger Jens Henriksson.

IBRD är ett av Världsbankens fem organ som ger lån till tillväxt- och utvecklingsländer för att främja deras utveckling och återuppbyggnad. IBRD har i och med denna emission gett ut gröna obligationer till ett värde av mer än tio miljarder amerikanska dollar.

Jens Henriksson kommer efter en inbjudan av Världsbankens chef att åka till Washington DC i april för att med honom diskutera den gröna obligationsmarknaden och dess fortsatta möjligheter att bidra till miljö- och klimatomställningen.

Investeringen fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 163 miljoner amerikanska dollar, Folksam Sak 44 miljoner amerikanska dollar och KPA Pension 143 miljoner amerikanska dollar.

För ytterligare information:
Jens Henriksson, vd och koncernchef Folksamgruppen, 08-772 66 60
Juha Hartomaa, investerarrelationer, 070-831 65 26

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se. 

Följ oss på