Gotland har landets rikaste ”fattigpensionärer” – stora skillnader i pensionsutfallet i olika regioner

Pensionsutfallet skiljer sig stort mellan landets regioner visar en ny undersökning* från Folksam. Stockholmarna har högst pension i landet, gotlänningarna lägst. Samtidigt har pensionärerna i Stockholm och på Gotland de största privata förmögenheterna.

Folksams undersökning baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort. I undersökningen jämförs pensionsutfallet för 74 828 personer födda år 1946 och som tog ut hel allmän ålderspension år 2011.

De största skillnaderna i pensionsutfall finns i Stockholm och på Gotland. Den genomsnittliga pensionen i huvudstaden är 20 812 kronor/månad. Gotlänningarna har lägst pension i landet med 16 873 kronor/månad.

Men Sveriges rikaste pensionärer bor också i Stockholm och på Gotland. Folksams undersökning visar att deras medianförmögenhet uppgår till drygt 1 miljon kronor. Lägst förmögenhet har pensionärerna i Västernorrland, som har tillgångar på knappt en halv miljon kronor.

– Vi lägger ner ett stort engagemang på att hjälpa våra kunder trygga sin pension och därför vill vi synliggöra hur pensionsutfallet utvecklas. Vi kan se att det är stora regionala skillnader, men det är också tydligt att den totala pensionsnivån har minskat i samtliga län och regioner, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Vid en jämförelse av pensionsnivån för årskullarna 1944 och 1946 som gick i pension vid 65 års ålder visar det sig att pensionsfallet har varit kraftigast i Västerbotten och Norrbotten. I båda länen har pensionsnivån minskat med drygt sju procentenheter.

Stor skillnad i pensionsutfall mellan könen
Det skiljer också stort i pensionsutfall mellan könen. Pensionsgapet mellan kvinnor och män är störst i Västmanland och Halland där kvinnor bara har 70 procent av männens pension. Mest jämställda är pensionerna på Gotland och i Jämtland där kvinnors andel av männens pension är drygt 80 procent.

Stockholmskvinnorna har högst pension bland samtliga kvinnor i landet, men deras pension är ändå lägre än den genomsnittliga pensionen för män i samtliga län och regioner. I Blekinge har kvinnorna den lägsta pensionen i landet, 14 715 kronor/månad.

* Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? bygger på en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort på uppdrag av Folksam. Se bilaga för tabeller över alla län och rapporten i sin helhet.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Rättelse gjord 9 juni 2014:
Vi har justerat denna text efter att ha blivit uppmärksammade på att det hade smugit sig in ett fel. Det är pensionärerna i Västernorrland som har lägst förmögenhet och inga andra. Vi ber om ursäkt för detta och har nu rättat i ovanstående text och i dokumenten nedan.

Följ oss på