Förtroendet för välfärden minskar – samtidigt ökar kraven på stat och arbetsgivare

Varannan svensk löntagare tror att den sociala tryggheten blir något eller mycket sämre om tio år jämfört med i dag. Fyra av tio tror att vården och omsorgen försämras och nästan lika många tror att sjuk- och arbetsskadeförsäkringen blir sämre. Det visar den femte delrapporten i Folksams undersökning Välfärdstendens*.

– Vår undersökning visar att oron för med sig att allt fler nu anser att staten och arbetsgivarna borde ta ett större ansvar än tidigare för löntagarnas försäkringsskydd. Välfärdsfrågor är självfallet något som engagerar många av våra kunder, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Tidigare ansåg fyra av tio löntagare att individen själv ansvarar för sitt försäkringsskydd. Sedan 2011 har den uppfattningen halverats. Istället har uppfattningen om att ansvaret för försäkringsskyddet bör delas mellan individen, samhället och arbetsgivaren ökat från åtta till 24 procent.

Uppfattningen om att samhället har det största ansvaret har starkast stöd hos medlemmarna i SACO-förbunden, 39 procent. Motsvarande andel är 33 procent i TCO-förbunden och 29 procent i LO-förbunden.

Välfärdstendens visar att kvinnor är mer oroliga än män. Hälften av dem är oroliga för att pensionen inte ska räcka till, att jämföra med 30 procent av männen. Och fyra kvinnor av tio oroar sig för att deras föräldrar inte ska få den vård de behöver.

Enligt Håkan Svärdman manifesterar sig oron i att allt fler löntagare skaffar sig sjukvårdsförsäkringar. I år uppger 18 procent av löntagarna att de har en sjukförsäkring och mellan 2008 och 2013 ökade antalet personer från 342 000 till 573 000. Andelen tandvårdsförsäkringar ökar också.

Flertalet löntagare tror dock på förbättringar inom områdena jämställdhet, barnomsorg och skola, visar rapporten.

Om rapporten Välfärdstendens
Välfärdstendens 2014 är den sjunde upplagan av Folksam årliga rapportserie. I år har vi valt att särredovisa Välfärdstendens i fem delrapporter och i denna sista delrapport, ”Förtroendet för välfärden”, sätter vi fokus på löntagarnas värderingar om och förtroende för välfärden. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år (löntagare) som genomfördes 10–27 februari 2014 av Ipsos på uppdrag av Folksam. Se bilaga för rapporten i sin helhet.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på