Folksam rapporterar: Allt fler går från arbetslöshet till ofrivillig pension

Allt fler i åldrarna 61-64 år går direkt från arbetslöshet till förtida pension. Det visar en studie från Folksam.* Förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen gör att många ofrivilligt går i pension i förtid – ett dolt problem som kan bli kostsamt både för individen och för samhället.

Mellan 2006 och 2011 ökade antalet 61–64-åringar som tog ut förtida pension. Av dem är det också en ökande andel som gått direkt från arbetslöshet till tidigarelagd pension. Andelen arbetslösa som pensionerade sig i förtid uppgick till 29 procent av samtliga som tog ut förtida pension år 2006. Motsvarande andel 2011 var 39 procent (från 1 684 till 2 823 personer per år).

Arbetslöshetsförsäkringen har genomgått stora förändringar de senaste sex åren och är kanske den viktigaste orsaken till att människor ser sig tvingade att ta ut pension i förtid. A-kassan räcker inte för att få ekonomin att gå ihop.

– Människors trygghet engagerar oss och därför vill vi informera om att allt fler mot sin vilja pensionerar sig på grund av bristerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det är ett problem som varit dolt och som försämrar möjligheten till en trygg ålderdom för många människor, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Den som går i förtida pension betalar ett högt ekonomiskt pris. En person i åldern 61–64 som 2006 gick från arbetslöshet till tidigarelagd pension sänkte sin disponibla inkomst med i snitt 2 400 kronor per år. År 2011 handlade det om en sänkning med hela 18 900 kronor per år. Dessutom blir allmänna pensionen och tjänstepensionen lägre vid förtida uttag.

För den som går direkt från sjukskrivning till tidigarelagd pension är den ekonomiska förlusten ännu större. Men andelen sjukskrivna som gick i förtida pension har snarast minskat 2006–2011.

– Att människor känner sig tvingade att lämna arbetsmarknaden för att gå i pension kan visa sig ödesdigert för vårt pensionssystem då det motverkar behovet av en höjning av pensionsåldern. För att systemet ska fungera krävs att människor kan jobba så länge som möjligt och att de får en pension de kan leva på. Många skulle behöva ett privat sparande som kan dämpa den ekonomiska smäll som ofrånkomligt slår till när man tvingas pensionera sig i förtid, säger Håkan Svärdman.

* Studien bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) som på uppdrag av Folksam har gjort en registerkörning bland samtliga individer 61-64 år som under åren 2009-2011 tog förtida uttag av hel inkomstpension.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62

Följ oss på