Svagt skydd för efterlevande – barnfamiljer med höga lån särskilt utsatta vid dödsfall

Om du har barn och höga bostadslån är det hög tid att se över efterlevandeskyddet. För trots ökad privat skuldsättning, kraftigt ökade bostadspriser och urholkade pensioner så har stödet vid dödsfall inte följt utvecklingen. Det visar den tredje delrapporten i Folksams undersökning Välfärdstendens*.

Hur klarar familjen ekonomin vid dödsfall? Det är något man kanske helst inte vill tänka på. Men om det värsta skulle hända och någon i familjen dör så kan det få stor påverkan på ekonomin. Enligt Folksams granskning har skyddet för efterlevande inte höjts i samma utsträckning som försörjningsansvaret har ökat bland landets löntagare.

– Ett dödsfall i familjen kan innebära en ekonomisk smäll som dessutom kommer mitt i sorgearbetet. Det är självklart att vi engagerar oss i frågan eftersom den berör många av våra kunder, och särskilt utsatta är barnfamiljer med höga bostadslån. Mitt råd är att se över efterlevandeskyddet, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Den ekonomiska smällen vid dödsfall dämpas något av det statliga efterlevandeskyddet som omfattar alla som bor i landet. Därutöver har de flesta på arbetsmarknaden även ett efterlevandeskydd som är kopplat till sin anställning – dels en tjänstegrupplivförsäkring (TGL), dels ett skydd som är inbakat i tjänstepensionen i form av efterlevandepension och återbetalningsskydd.

Lägst ersättning får de löntagare som inte omfattas av kollektivavtal. Uppskattningsvis gäller det cirka 500 000 av landets 4,4 miljoner löntagare. Oftast är deras efterlevandeskydd bara hälften så omfattande som för den med kollektivavtal eftersom de saknar grupplivförsäkring och återbetalningsskydd från tjänstepensionen.

Privat anställda har ofta ett sämre skydd än offentligt anställda. När den som har offentlig anställning får 100 procent av den avlidnes inkomst de första åren efter dödsfallet, så får privatanställda bara 70-90 procent.

– Med tanke på att allt fler skaffar barn senare i livet och har höga bostadslån är efterlevandeskyddet ofta otillräckligt. Svårigheterna för unga vuxna att skaffa arbete och bostad gör också att allt fler har försörjningsansvar för sina barn allt högre upp i åldrarna. Har man bostadslån på mer än en miljon kronor kan det vara en god idé att komplettera det skydd man har via sin arbetsgivare, säger Håkan Svärdman.

Om rapporten Välfärdstendens
Välfärdstendens 2014 är den sjunde upplagan av Folksam årliga rapportserie. I år har valt att särredovisa Välfärdstendens i fem delrapporter och i denna delrapport, ”Trygghet för efterlevande”, sätter vi fokus på det ekonomiska skyddet om familjen drabbas av dödsfall. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år (löntagare) som genomfördes 10–27 februari 2014 av Ipsos på uppdrag av Folksam. Se bilaga för rapporten i sin helhet.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på