Privat inkomstförsäkring ökar – ett måste för att klara ekonomin vid arbetslöshet

Efterfrågan på kompletterande inkomstförsäkringar ökar kraftigt. De senaste sex åren har andelen löntagare med kompletterande inkomstförsäkring mer än fördubblats, från 18 till 39 procent, vilket motsvarar 1,6 miljoner försäkrade. Det visar den andra delrapporten i Folksams undersökning Välfärdstendens*.

Högst 320 kronor per dag. Det är ersättningen från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen för den som förlorar jobbet och inte är ansluten till a-kassa. Är man ansluten till a-kassa blir ersättningen högre, men den uppgår oftast inte till mer än 50-60 procent av tidigare lön. Det räcker sällan för att bibehålla sin ekonomiska standard. Tillsammans med en kollektivavtalad ersättning kan den sammanlagda ersättningsnivån höjas ytterligare till 70-80 procent av lönen. Men långt ifrån alla på arbetsmarknaden omfattas av dessa avtal.

– Frågan hur man ska klara ekonomin vid arbetslöshet är något som engagerar många av våra kunder. Vår undersökning visar att allt fler skaffar kompletterande privata inkomstförsäkringar, och anledningen är med all sannolikhet försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen som pågått under större delen av 2000-talet, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Mellan åren 2008 och 2014 har andelen löntagare som har kompletterande inkomstförsäkring ökat kraftigt och mer än fördubblats. År 2008 hade 18 procent en kompletterande inkomstförsäkring. I år har siffran stigit till 39 procent, vilket motsvarar 1,6 miljoner försäkrade. Flertalet är försäkrade via sitt fackliga medlemskap. Ytterst få har tecknat en individuell inkomstförsäkring.

– Vi kan konstatera att det krävs mer än bara a-kassa för att människor ska känna ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För de allra flesta är en kompletterande inkomstförsäkring en nödvändighet för att klara ekonomin om man blir av med jobbet, säger Håkan Svärdman.

Om rapporten Välfärdstendens
Välfärdstendens 2014 är den sjunde upplagan av Folksam årliga rapportserie. I år har valt att särredovisa Välfärdstendens i fem delrapporter och i denna delrapport sätter vi fokus på arbetsmarknaden och trygghet vid arbetslöshet. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år (löntagare) som genomfördes 10–27 februari 2014 av Ipsos på uppdrag av Folksam.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Pressmeddelande – Privat inkomstförsäkring ökar, ett måste för att klara ekonomin vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014 delrapport 2 – Trygghet vid arbetslöshet

Läs mer om inkomstförsäkring:
http://www.folksam.se/forsakringar/personforsakring/inkomstforsakring

Följ oss på