Allt fler sjukskrivna allt längre – anställda utan kollektivavtal stora förlorare

Allt fler är sjukskrivna allt längre. Nu är sjuktalet tillbaka på samma nivå som då regeringen skärpte reglerna 2008 – och det ökar. Anställda utan kollektivavtal är stora förlorare. De får minst 1 900 kronor mindre per månad än kollektivavtalsanslutna anställda med samma lön. Skillnaden ökar med inkomsten. Vid en månadsinkomst på 40 000 kronor vidgas gapet till 13 600 kronor per månad, visar den första delrapporten från Folksams undersökning Välfärdstendens 2015*.

Välfärdstendens visar att sjukpenningtalet har stigit från 6,0 till 9,6 mellan hösten 2010 och våren 2015. Ändå minskade antalet nybeviljade sjukersättningar med 70 procent under perioden 2007 till 2014. Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar har ökat med 26 procent under samma period.

– Människor har således blivit sjukare trots sjukförsäkringens restriktiva villkor. Det krävs ett mera omfattande förebyggande arbetsmiljöarbete och tidiga rehabiliteringsinsatser för att vända ner kurvorna, säger Folksams välfärdsanalytiker, Håkan Svärdman.

En anställd som blir långtidssjuk riskerar att förlora mer än en tredjedel av sin inkomst om företaget saknar kollektivavtal. Utan kompletterande försäkring motsvarar i bästa fall ersättningen 61 procent av lönen. Finns kollektivavtal stiger ersättningsnivån till mellan 71 och 74 procent av lönen.

– Idag saknar omkring en halv miljon löntagare kollektivavtalade försäkringsförmåner. Därför lägger vi ett stort engagemang i att granska hur våra kunders försäkringar utvecklas i Sveriges välfärdssystem. Framför allt i storstäderna och i servicebranschen slarvas det med kollektivavtalen, vilket borgar för en otrevlig överraskning då man blir sjuk, säger Håkan Svärdman.

Välfärdstendens pekar på att endast hälften av löntagarna känner till kollektivavtalets skydd vid långvarig sjukdom, samtidigt så sjunker förtroendet för sjukförsäkringssystemet då nära hälften av löntagarna tror att de skulle klara högst sex månaders sjukskrivning innan de skulle behöva ta av besparingar, låna eller sälja egendom eller flytta för att klara sin ekonomiska standard.

Det bristande förtroendet manifesteras i att andelen löntagare som har skaffat sig en privat sjuksäkring har ökat från 32 till 36 procent sedan år 2008. Fackligt anslutna löntagare har skaffat sig denna form av försäkring i större omfattning än övriga grupper. Uppskattningsvis har 1,6 miljoner av de fackliga centralorganisationernas medlemmar en sjukförsäkring.

För fördjupad information och tabeller, se den bifogade delrapporten Trygghet vid sjukdom.

* Välfärdstendens 2015 är den åttonde upplagan av Folksam årliga rapportserie. Syftet med rapporten är att beskriva och granska löntagarnas försäkringsförmåner som de kan omfattas av vid arbetsoförmåga, arbetslöshet, föräldraledighet, dödsfall och ålderspension. I år särredovisas Välfärdstendens i delrapporter. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år (löntagare) som genomfördes 12–26 februari i år av Ipsos på uppdrag av Folksam.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 0708-31 53 62
Patric Elmén, t.f. presschef Folksam, 0708-31 58 01

 

Följ oss på