Folksam begränsar storleken på insättningar i traditionell livförsäkring med utjämnad återbäring

Folksam är ett populärt alternativ för försäkringssparande i traditionell livförsäkring. Folksam inför från idag ytterligare begränsningar för stora insättningar.

Folksams traditionella livförsäkring utmärks av en utjämnad återbäring, garanti på insatt kapital, låga avgifter och en trygg, jämn och stabil utveckling över tiden. Det är – och ska fortsätta vara – en lämplig försäkringsprodukt för långsiktiga behov såsom pensionssparande.

Folksam har tidigare infört ett tak på totalt 25 miljoner kronor per försäkrad. För att förhindra att den traditionella livförsäkringen används för kortsiktiga kapitalplaceringar har Folksam idag även infört ett tak för insättningar på 500 000 kronor per år och försäkrad samt ett tak på 10 miljoner kronor per försäkringsavtal. De allra flesta inbetalningar är lägre än så och påverkas således inte av begränsningen. För direkt- och tjänstepensioner gäller högre tak.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att erbjuda ett tryggt pensionssparande. Syftet med kundernas försäkringsinnehav ska vara ett långsiktigt intresse att delta i det försäkrade kollektivet, säger Matz Glenhage, stf chef Affär Finans, Folksam.

I den mån det behövs för att ytterligare stärka långsiktigheten i den traditionella livförsäkringen med utjämnad återbäring, kommer fler åtgärder att övervägas. För de kunder som vill placera större belopp, hänvisas till de fondförsäkringsprodukter som Folksam erbjuder.

För ytterligare information:
Matz Glenhage, stf chef Affär Finans, Folksam, telefon 0708-31 50 28
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på