Hållbarheten stärks i traditionell livförsäkring med utjämnad återbäring

För att säkerställa att den traditionella livförsäkringen med utjämnad återbäring fortsätter vara ett bra alternativ för kunderna, sänker Folksam idag taket för insättningar på kapitalförsäkring med traditionell förvaltning till 100 000 kronor per år och försäkrad. Offerter som är undertecknade och utfärdade före den 1 maj gäller.

– Vårt engagemang i att våra kunder får ett tryggt och långsiktigt pensionssparande gör att vi nu ytterligare begränsar beloppsgränsen för stora insättningar på traditionell försäkring, säger Lena Högfeldt, chef Affär Finans, Folksam.

Folksams traditionella livförsäkring utmärks av en utjämnad återbäring, garanti på insatt kapital, låga avgifter och en trygg, jämn och stabil utveckling över tiden. Det är – och ska fortsätta vara – en lämplig försäkringsprodukt för långsiktiga behov såsom pensionssparande.

Folksam införde redan i december 2014 ett tak på 500 000 kronor per försäkrad, samt ett tak på 10 miljoner kronor per försäkringsavtal. Förändringen idag innebär att taket sänks från den tidigare nivån.

För ytterligare information:
Lena Högfeldt, chef Affär Finans, Folksam, telefon 0708-31 64 38
Patric Elmén, tf presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på