Ny standard gör det enklare att jämföra hållbara fonder

Folksam inför Hållbarhetsprofilen – en branschstandard som förbättrar kundens möjlighet att jämföra och välja fond baserat på fondens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsprofilen ska komplettera FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI-märkningen, som för närvarande används i Folksams fondutbud.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och då det guidade fondutbudet består av externa fonder vill vi vara extra tydliga, säger Susanne Bolin Gärtner, fondansvarig Folksam.

Hållbarhetsprofilen delar in fondernas arbete i tre övergripande kategorier: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden investerar i. Dessutom följs fondens resurser, rutiner och kontroller upp och redovisas.

– Hållbarhet har länge varit centralt för oss. Vi har till exempel i aktiv dialog med fondbolag medverkat till att de anslutit sig till PRI. Nu jobbar vi för att göra hållbarhet överskådlig också för kunderna och skiljer oss från våra konkurrenter genom att ha både Hållbarhetsprofilen och PRI-märkning, säger Susanne Bolin Gärtner.

Hållbarhetsprofilen är ett initiativ från branschforumet SWESIF, vars medlemmar är ett fyrtiotal finansbolag.

– Det är verkligen glädjande att Folksam är offensiva och vill bidra till att informationsstandarden sprids. År 2013, när Folksam blev medlemmar i SWESIF, inledde vi en dialog som nu har landat i och med att Swesif öppnade upp Hållbarhetsprofilen för alla fonder. Att branschen tar till sig Hållbarhetsprofilen underlättar för slutkunderna och gynnar hållbara investeringar, säger Johan Floren, ordförande i SWESIF.

För ytterligare information:
Susanne Bolin Gärtner, fondansvarig Folksam, 08-772 66 74
Johan Florén, ordförande i SWESIF, 070-555 80 58

 

Följ oss på