Ny studie: Bättre mc- och vägräckesdesign kan halvera risken för benskador och rädda liv

Bättre designade motorcyklar i kombination med väl utformade vägräcken kan både halvera risken för benskador och rädda liv. Det visar två nya studier från Folksam som bygger på verkliga olyckor respektive krocktester.

Allt fler kör motorcykel i Sverige och antalet motorcyklar har fördubblats under de senaste femton åren. Men motorcyklister är oskyddade i trafiken och det gäller särskilt i högre hastigheter där utrustningen har väldigt begränsad skyddsförmåga. Benen är mycket utsatta och 70 procent av mc-åkarna får någon form av benskada vid en olycka.

Folksam har i en ny studie analyserat verkliga olyckor med motorcyklar med två olika utformningar. Resultatet visar att motorcykelns design har stor betydelse. På motorcyklar där motorn sticker ut framför förarens ben, så kallad boxermotor, halveras risken för benskador som leder till bestående besvär.

”Boxermotorernas skyddande effekt när det gäller benskador är ett bra exempel på vad som kan uppnås genom fordonsutveckling.”

Utifrån det resultatet har Folksam genomfört krocktester med olika motorcyklar mot olika typer av stålräcken för att undersöka hur motorcykelns design samverkar med vägräckets utformning. Fyra olika kombinationer av mc-design och räckesutformning har krocktestats. Analysen visar tydligt att motorcyklar med boxermotor i kombination med ett slätare och mjukare räcke (med underglidningsskyddet MPS, Motorcyclist Protection System, samt en prototyp av överglidningsskydd) gav det lindrigaste skadeförloppet.

– Våra två studier visar att det finns en stor potential att öka säkerheten för motorcyklister genom att förbättra utformningen av både mc och vägräcken. Det är en fråga som engagerar oss eftersom vi har många kunder som åker mc och som riskerar att skadas, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Grundtanken är densamma som för personbilar, där samverkan mellan fordon och räcke optimerar skyddsförmågan vid en kollision. En vidareutveckling av motorcykelns design kan ge stor säkerhetsnytta, utan att behöva revolutionera utseendet på en mc.

– Men det är viktigt att påpeka att Folksam inte rekommenderar en bred implementering av boxermotorer för att minska benskadorna. Designen av dessa motorer togs ursprungligen heller inte fram för att skydda vid en kollision. Däremot är boxermotorernas skyddande effekt när det gäller benskador ett bra exempel på vad som kan uppnås genom fordonsutveckling, säger Matteo Rizzi.

Se bifogad forskningsrapport för mer utförlig information om studierna.
Mer om mc-säkerhet: folksam.se/mc

För ytterligare information:
Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 61 19
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

 

Följ oss på