Folksam förvärvar bostadsprojekt av Skanska

Folksam tecknar genom dotterföretaget KPA Pension avtal med Skanska Hyresbostäder om förvärv av Hyresbostäder Sköndal KB. Affären är värd 398 miljoner kronor och innefattar uppförande av sex hyreshus med totalt 178 lägenheter.

– Det här är en långsiktig investering som bidrar till att bygga Folksams ekonomiska styrka. Vi får tillgång till effektiva lägenheter med höga hållbarhetsprestanda i Stockholm där efterfrågan på bostäder är långsiktigt stark. Det är också ett litet steg i vårt arbete med att kraftigt öka fastighetstillgångarna, säger Lars Johnsson som är chef för Folksams fastighetsverksamhet.

Förvärvet sker inom ramen för det strategiska samarbete som Folksam tidigare meddelat om. Folksam tillträder genom KPA Pension Hyresfastigheter Sköndal KB i början på 2016 och ska även ansvara för uthyrning och förvaltning. Bostadsprojektet i Sköndal i södra Stockholm är redan påbörjat och inflyttning beräknas ske under 2017.

Folksam med dotterföretag äger idag fastigheter för drygt 18 miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Johnsson, chef fastigheter Folksam, 0725-82 19 14, lars.johnsson@folksam.se
Mia Liblik, tf vd KPA Pension, 0734-39 33 99, mia.liblik@kpa.se

Följ oss på