Finansskatten slår på pensionerna och de kundägda bolagen

Folksam, Alecta och Skandia säger nej till förslaget om skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) i ett gemensamt remissvar. För det första står Folksam helt bakom Svensk Försäkrings remissvar som på bred front belyser vikten av försäkring och redogör för vilka konsekvenser skatten kommer att medföra för försäkringsbranschen och därmed kunderna.

Läs remissvar från Svensk försäkring som Folksam varit med och tagit fram här.

För att belysa och utveckla skatteförslagets specifika konsekvenser för kundägda (ömsesidiga) bolag och våra kunder har Folksam tillsammans med de andra kundägda bolagen Alecta och Skandia skrivit ytterligare ett remissvar.

Skattens konsekvenser för kundägda bolag
Sammanfattningsvis skriver Folksam, Alecta och Skandia i sitt remissvar att själva grundtanken med ett ömsesidigt försäkringsbolag inte är att göra vinst utan att dela en risk med andra till så låg kostnad som möjligt. Eftersom ägarperspektivet sammanfaller med kundperspektivet, har ömsesidiga bolag kundnytta som enda intresse. Med andra ord saknas det aktieägare som kan vara med och betala en ökad kostnad som finansskatten innebär genom exempelvis en lägre vinstnivå. Det blir därför ofrånkomligt att en finansskatt kommer att påverka pensionerna.

I ett läge då kompensationsnivån i det allmänna pensionssystemet kan förväntas bli låg och behovet av privat- och tjänstepensionssparande framstår som större än någonsin, kan detta knappast antas vara eftersträvat som mål med den föreslagna skatten.

Du kan läsa mer av Folksam, Alecta och Skandias gemensamma remissvar här:
Yttrande SOU2016_76 Alecta Folksam Skandia

För mer information kontakta:
Anna Hagdorn, Skattechef Folksamgruppen, 0708- 31 52 01, anna.hagdorn@folksam.se
Mojtaba Ghodsi, Public Affairsansvarig Folksamgruppen, 0702-40 78 15, mojtaba.ghodsi@folksam.se

Följ oss på