Återbäringsräntan sänks till 6,0 procent på ”gammalt kapital” och 3,0 procent på ”nytt kapital”

Folksam Liv sänker från och med den första februari 2016 återbäringsräntorna på den traditionella livförsäkringen från 8,0 till 6,0 procent på ”gammalt kapital” och från 4,0 till 3,0 procent på ”nytt kapital”.

– Sänkningen av återbäringsräntorna i den traditionella livförsäkringen går i linje med vår konsolideringspolicy och vårt engagemang för att värna om en långsiktigt trygg och stabil avkastning på kundernas pensionssparande, säger Karin George af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv.

Folksams traditionella livförsäkring utmärks av utjämnad återbäring, garanti på insatt kapital och en trygg och jämn utveckling över tiden.

Sänkningen av återbäringsräntorna på den traditionella livförsäkringen gäller från och med den första februari 2016. Återbäringsräntan sänks från 8,0 till 6,0 procent på ”gammalt kapital” och från 4,0 till 3,0 procent på ”nytt kapital”. Brytpunkten för ”gammalt” respektive ”nytt kapital” är olika för olika bestånd, den första juni 2015 alternativt den första juli 2015. Samtliga återbäringsräntor är före skatt och avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin George af Klercker, chef Prooduktutveckling Folksam Liv, telefon 0734-39 33 46

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam med dotterbolag, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på