Folksam återgår till en gemensam återbäringsränta på ”gammalt” och ”nytt kapital”


Folksam Liv återgår till en gemensam återbäringsränta på tre procent för ”gammalt” och ”nytt kapital”. Det innebär att återbäringsräntan på ”gammalt kapital” från och med idag den första september 2016 sänks från 6,0 till 3,0 procent i den traditionella livförsäkringen. 

– Vi engagerar oss för en rättvis fördelning av överskott till våra kunder. Genom att under drygt ett år ha haft en högre återbäringsränta för ”gammalt kapital” har vi säkerställt att de kunder som betalat in premier innan uppdelningen i två återbäringsräntor fått ta del av det överskott de varit med och byggt upp, säger Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv.

Sänkningen av återbäringsräntan gäller från och med den första september 2016. Brytpunkten för ”gammalt” respektive ”nytt kapital” är olika för olika bestånd, den första juni 2015 alternativt den första juli 2015. Återbäringsräntan på premier inbetalda därefter är fortsatt tre procent. Därmed är återbäringsräntan densamma oavsett när premierna är inbetalda. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Ändringen är i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, som visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kunders samlade försäkringskapital, uppgick den 31 juli till 117 procent.

– När vi införde differentierade återbäringsräntor låg den kollektiva konsolideringen utanför det intervall som konsolideringspolicyn föreskriver. Hade vi istället fördelat skillnaden som de två återbäringsräntorna nu gett upphov till genom en engångsallokering så hade vi hamnat innanför intervallet redan vid den tidpunkten, säger Karin af Klercker.

Traditionell livförsäkring innebär att kunden ger Folksam förtroendet att förvalta kapitalet. Erbjudandet lämpar sig för långsiktigt pensionssparande och utmärks av en utjämnad återbäring, garanti på insatt kapital och en trygg och stabil utveckling över tiden. Folksams traditionella livförsäkring har under den senaste femårsperiden (2011-2015) haft en genomsnittlig återbäringsränta på 6,2 procent. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv, telefon 0734-39 33 46
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på