Folksam publicerar årsrapporter för 2015

Folksam med dotterföretag publicerar idag, den 22 mars, års- och hållbarhetsberättelse, GRI-rapport samt årsredovisningar för Folksam Liv och Folksam Sak för 2015.

Rapporterna beskriver verksamhet och resultat för räkenskapsåret 2015 samt hur Folksam med dotterföretag arbetat för kundernas bästa under det gångna året.

Rapporterna är tillgängliga och nedladdningsbara på https://nyhetsrum.folksam.se/ir/reports/.

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på