Folksamgruppen publicerar årsrapporter för 2016

Folksamgruppen publicerar idag, den 20 mars, års- och hållbarhetsberättelse, GRI-redovisning samt årsredovisningar för moderbolagen Folksam Liv och Folksam Sak för 2016.

Rapporterna beskriver verksamhet och resultat för räkenskapsåret 2016 samt hur Folksamgruppen engagerat sig för kunderna under det gångna året.

Rapporterna är tillgängliga och nedladdningsbara på ir.folksam.se/reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, 0708-316 526

Följ oss på