Folksams årsrapporter publicerade

Folksam har idag, 25 mars, publicerat följande rapporter på www.folksam.se

Årsberättelse 2012
Årsredovisning Folksam Sak 2012
Årsredovisning Folksam Liv 2012
Hållbarhetsredovisning 2012

Engelska versioner av samtliga rapporter kommer finnas tillgängliga på vår webbsida från mitten av april.
Den svenska årsberättelsen trycks och kommer kunna beställas från och med vecka 15.

För mer information
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722 30 20 80

Följ oss på