Folksam med dotterföretag: Delårsöversikt, januari – juni 2016


Folksam med dotterföretag fortsätter sin stabila utveckling. Sakförsäkringsverksamheten uppvisar god premietillväxt och premieinflödena i livförsäkringsverksamheten förblir mer kontrollerade sedan vi gjorde ändringar i den traditionella livförsäkringen. Vår största utmaning ligger istället i att nå avkastning på det förvaltade kapitalet. Det beror naturligtvis på den negativa räntan och turbulensen på börserna. Än mer osäkert blev läget efter att britterna röstat för Brexit, det vill säga att träda ur den europeiska unionen. Även om det är svårt att överblicka de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, så är Folksam med dotterföretag en välkapitaliserad investerare som klarar nedgångar i tillgångarna. Vi ska dessutom komma ihåg att osäkerheten och svängningarna på marknaderna också kan skapa möjligheter för långsiktiga investerare som Folksam. Under årets andra kvartal nådde både Folksam Liv och Folksam Sak en relativt god avkastning på närmare tre procent.

Vänligen se bifogad rapport för att ta del av hela delårsöversikten för Folksam med dotterföretag eller ladda ner delårsöversikten på https://nyhetsrum.folksam.se/ir/.

Pia Marions, CFO Folksam, 070-831 55 64
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 070-831 65 26

Följ oss på