Cykeltjuven kommer i augusti

Varje år stjäls cirka 70 000 cyklar i Sverige. Säsongen för cykelstölder börjar vanligtvis i april för att sedan öka mycket kraftigt fram till juni. I augusti exploderar cykelstölderna och det är också den månad då flest cykelstölder sker. Men det finns enkla sätt att skydda sin cykel.

– En stor andel av cykelstölderna sker i augusti och ofta stjäls cykeln på lägenhetsgården eller villatomten om man bor nära en större tätort, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam. Gissningsvis handlar det om att man låter cykeln stå obevakad eller olåst utanför huset eftersom man känner sig trygg i sitt hem och inte tror att cykeln ska stjälas där.

Sedan 2012 har Folksam sett en markant ökning av cykelstölder då strax under 9 300 anmälningar gjordes för att sedan öka till en topp förra året då över 14 700 cyklar stals. Det här gör cykelstölder till en av de absolut vanligaste skadeanmälningarna hos Folksam.

– Det är självfallet tråkigt för våra kunder när de blir av med sin cykel. Därför engagerar vi oss i den här frågan. Det är viktigt att inte låta tillfället göra tjuven. Lägg extra krut på att låsa fast din cykel med ett godkänt lås i ramen och kopplat till något fast, oavsett om du är på skolan, på stan eller hemma på gården. Då minskar stöldrisken dramatiskt, säger Erik Arvidsson.

Med tanke på att cykelstölder är vanligast i augusti är det extra viktigt att tänka på att skydda sin cykel då den tas fram igen efter semester och ledighet.

Folksam rekommenderar att man tänker på följande:

 • Lås alltid cykeln med ett SSF-godkänt* lås – låt inte tillfället göra tjuven
 • Använd gärna dubbla lås – till exempel inbyggt och ett SSF-godkänt bygellås
 • Lås cykeln i ramen och i ett fast föremål
 • Undvik att parkera cykeln bakom buskage/plank eller annat som skymmer. Dåligt upplysta platser gör att tjuven kan agera ostört vid skymningen eller på natten
 • Märk din cykel (det kan man göra smidigt med DNA-märkning, se Folksams webb för mer information)
 • Spara cykelns originalhandlingar och notera cykelns ramnummer
 • Köp inte en misstänkt billig cykel – begär in kvitto med namn

SSF* = Svenska Stöldskyddsföreningen

Fler tips och råd från oss.

Försäkringstips – Hur gäller Folksams hemförsäkring vid cykelstölder?

 • Försäkringen ersätter stöld av cykel även om man parkerat cykeln utomhus. Som aktsamhetskrav gäller att cykeln var låst med en godkänd låsanordning (det vill säga det som Svenska Stöldskyddsföreningen klassar som godkänd).
 • För att försäkringen ska gälla räcker det med att själva cykeln var låst. Folksam kräver inte att den ska ha varit fastlåst i ett fundament eller liknande (även om vi starkt rekommenderar att det görs).
 • När du har din cykel utanför din bostad gäller hemförsäkringen upp till max
  20 000 kronor. Har man en cykel som är värd mer än det beloppet kan en tilläggsförsäkring tecknas.
 • Som cykel räknas också elcykel och den ersätts på samma sätt som övriga cyklar. Det gäller även cykelkärror som kopplas på cykeln.

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94
Karin Lutz, pressekreterare Folksam, 0708-31 69 39
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på