Elcyklar begärligt för cykeltjuven

De senaste åtta åren har Folksam sett en tydlig trend att cykelstölderna börjar i maj för att sedan toppa i augusti. I år har en ny trend tydligt visat sig, elcyklar är ett eftertraktat byte hos cykeltjuven. Och ofta gör cykelägarna det lätt för tjuven.

Enligt statistik från Brå anmäldes 62 500 cykelstölder under 2017 vilket är oförändrat jämfört med föregående år. I en ny undersökning ser Folksam att merparten av de dyrare cyklarna som stjäls är elcyklar. De står för hälften av alla cyklar med ett värde över 9000 kr som stjäls. Cyklar som klassas som MTB-cyklar står för ungefär en femtedel.

Sett till alla cyklar som stjäls står fortfarande elcyklar för en relativt liten del, men de senaste två åren har ersättningsbeloppen som betalats ut för stulna cyklar exploderat. Sedan 2015 har beloppen ökat med 25 procent.

– De senaste åren har kostnaderna för ersättning av stulna cyklar kraftigt ökat, och det beror främst på att allt fler har cyklar som kostar lite mer och därmed också blir mer stöldbegärliga, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Men trots att allt fler har dyrare cyklar i form av elcyklar, MTB- och tävlingscyklar är det väldigt vanligt att det slarvas med att låsa fast cykeln ordentligt. Bara 1,5 procent av de som fått sin dyrare cykel stulen hade den fastlåst med ett godkänt extralås samt låst fast den i ett fast fundament. För elcyklar är den siffran ännu lägre. Bara 0,5 procent hade låst fast sin cykel på ett korrekt sätt med ett godkänt lås.

Jämfört med 2014 är det fler som äger godkända extralås idag, men det har skett en minskning med nära tio procentenheter sett till användandet sedan 2014.

– Det är ju väl känt att tillfället gör tjuven, och när en cykel inte är fastlåst ordentligt gör man jobbet för cykeltjuven väldigt enkelt. Är det dessutom en dyr cykel blir motivationen för tjuven ännu större. Att använda ett godkänt cykellås och att låsa fast sin cykel i ett fast fundament ökar chansen att hitta sin cykel där man lämnade den dramatiskt. säger Erik Arvidsson.

Att cykeln stjäls vid hemmet är det absolut vanligaste. Det stämmer dock inte för elcyklar. De stjäls framför allt vid arbetsplatsen. Över 40 procent av elcyklarna stjäls där.

– Efter semestern är det många som tar fram sin cykel igen, och i många fall lämnar den dåligt fastlåst när de går in för att jobba. Finns det ett cykelgarage eller liknande på arbetsplatsen rekommenderar vi att man använder sig av det. Elcykelägare bör även ta batteriet med sig för att undvika stöld och skadegörelse, säger Erik Arvidsson.

Folksam rekommenderar att man tänker på följande:

 • Lås alltid cykeln med ett SSF-godkänt* lås – låt inte tillfället göra tjuven
 • Använd gärna dubbla lås – till exempel inbyggt och ett SSF-godkänt bygellås
 • Lås cykeln i ramen och i ett fast föremål
 • Undvik att parkera cykeln bakom buskage/plank eller annat som skymmer. Dåligt upplysta platser gör också att tjuven kan agera mer ostört vid skymningen eller på natten
 • Märk din cykel (det kan man numer göra smidigt med DNA-märkning, se vår hemsida för vidare information)
 • Spara cykelns originalhandlingar och notera cykelns ramnummer
 • Köp inte en misstänkt billig cykel – begär in kvitto med namn
 • Elcykelägare bör ta med sig batteriet för att undvika stöld och skadegörelse

SSF* = Svenska Stöldskyddsföreningen

Hur gäller försäkringen vid cykelstölder?

 • Försäkringen ersätter stöld av cykel även om man parkerat cykeln utomhus. Som aktsamhetskrav gäller att cykeln var låst med en av oss godkänd låsanordning (d.v.s. det som Svenska Stöldskyddsföreningen klassats som godkänd).
 • Det räcker att själva cykeln var låst. Vi kräver inte att den skall ha varit fastlåst i ett fundament eller annat (vi rekommenderar dock att man gör det).
 • Har man en cykel som är värd mer än 20 000 kr bör man kolla upp med sitt försäkringsbolag. Många har ett maxbelopp vid 20 000 kr och uppåt.
 • Som cykel räknas också elcykel och denna ersätts på samma sätt som övriga cyklar. Detta gäller även cykelkärror som är avsedda att koppla på cykeln.

Följ oss på