Mia Liblik ny vd i Folksam LO Pension

Styrelsen i Folksam LO Fondförsäkring AB (Folksam LO Pension) har utsett Mia Liblik till ny vd för bolaget. Utnämningen följer av omvärldsutvecklingen där frågor kring hållbarhet, varumärke och regelverk blivit centrala.

– Jag är mycket glad att kunna hälsa Mia Liblik välkommen som ny vd. Jag är övertygad om att hon med sin breda erfarenhet och kompetens kommer att ta Folksam LO Pension till nästa nivå i bolagets utveckling. Jag vet också från vårt tidigare fina samarbete att hennes profil och engagemang är helt rätt för uppdraget, säger Elisabeth Sasse, styrelseordförande för Folksam LO Pension.

Mia Liblik är idag tillförordnad vd i KPA Pension där hon har haft olika ledarroller i närmare nio år, bland annat som vd i KPA Livförsäkring och ansvarig för KPA Pensions marknadskommunikation, affärs- och produktutveckling och hållbarhetsarbete. Hon har även varit affärsområdeschef och digital affärsutvecklingschef i kommunikationsbranschen.

– Det känns roligt att gå från ett företag som har kunden i centrum och fokus på hållbarhet till ett annat som har samma inställning. Folksam LO Pension har ett mycket viktigt uppdrag i att värna om att kunderna ska få en bra pension, och det är jag stolt över att nu få förmånen att utveckla vidare. Med erfarenhet av att utveckla tjänstepensionsaffären vad gäller varumärke och hållbarhet i digitala kanaler, blir ett viktigt uppdrag för mig att tydligare lyfta fram Folksam LO Pensions erbjudanden mot målgruppen, säger Mia Liblik.

Robert Lundberg kvarstår i Folksam LO Pension och fortsätter att bidra med sin särskilda kompetens och sina erfarenheter efter drygt åtta år som vd.

– Under Robert Lundbergs ledning har Folksam LO Pension haft en fantastisk utveckling och gjort stora insatser för att ge kunderna goda pensioner till låga avgifter. Folksam LO Pension har under flera år haft branschens högsta avkastning. Jag och styrelsen vill rikta ett stort tack till Robert Lundberg för det goda arbete han gjort för kunderna, säger Elisabeth Sasse.

– Det känns bra att lämna över stafettpinnen till Mia i ett läge där bolaget är i toppform och det dessutom är rätt tidpunkt för mig personligen, säger Robert Lundberg.

Mia Liblik tillträder tjänsten den 1 januari 2017.

För ytterligare information:
Elisabeth Sasse, chef affärsområde Partner och kollektivavtal, 070-831 55 78
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på