Anna-Karin Laurell ny ledamot i minPensions styrelse

Vid minPensions årsstämma den 2 april 2020 valdes Anna-Karin Laurell, chef Affärsområdeschef Liv på Folksam till ny ledamot i minPensions styrelse.

Som suppleanter valdes Johan Bergsten, chef på avdelning Pensionsadministration på SPV, Sofia Eriksson, enhetschef för utvecklingsavdelningen på Pensionsmyndigheten, Peter Salomon-Sörensen, Head of Customer Managment på Swedbank samt Anna-Carin Söderblom Agius, Affärsområdeschef försäkring på Skandia.

Vid årsstämman 2020 valdes följande styrelse till minPension

Ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring (omval)

Ordinarie ledamöter

Daniel Barr, Pensionsmyndigheten (omval)

Maria Humla, SPV (omval)

Anna-Karin Laurell, Folksam (nyval)

Carl-Magnus Löfström (omval)

Katarina Thorslund, Alecta (omval)

Suppleanter 

Johan Bergsten, SPV (nyval)

Sofia Eriksson, Pensionsmyndigheten (nyval)

Mats Galvenius, Svensk Försäkring (omval)

Peter Salomon-Sörensen Swedbank Försäkring (nyval)

Ole Settergren, Pensionsmyndigheten (omval)

Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia (nyval)

För ytterligare information

Folksams pressjour: 08-7726660

Följ oss på