Folksamgruppen: Januari – december 2016

Folksamgruppen avslutade 2016 stabilt, trots en rad utma­ningar. Den totala premievolymen växer enligt plan. Vårt starka sakförsäkringserbjudande fortsätter att driva efterfrågan, samtidigt som premieinflödena i livförsäkrings­verksamheten förblir mer kontrollerade. För att skapa ut­rymme till en fortsatt aktiv investeringsstrategi och därmed goda pensioner för våra kunder sänkte vi garantin och den garanterade räntan i vår traditionella livförsäkring. Däre­mot höjde vi återbäringsräntan i höstas, och sedan februari 2017 har vi höjt den ytterligare. Nu ligger återbäringsräntan på fem procent.
Orsaken till att vi kan höja återbäringsräntan beror på att vi – trots negativ ränta – har levererat en god avkastning under året. Totalt gör Folksamgruppen omkring 28 miljarder kronor i avkastning under 2016. Samtidigt passerar vi 400 miljarder kronor i förvaltat kapi­tal. Räknar vi även med våra fondförsäkringstillgångar så uppgår våra kunders totala tillgångar till nästan 525 miljar­der kronor. Det är mer än någonsin tidigare.

Läs mer i bifogad rapport eller gå in på ir.folksam.se.

Se också kort kommentar från Folksams vd Jens Henriksson här:

https://youtu.be/29e1YPBYBnk

Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, telefon 0708-31 59 76
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0708-31 65 26

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på