Folksamgruppen: Januari – december 2016

Folksamgruppen avslutade 2016 stabilt, trots en rad utma­ningar. Den totala premievolymen växer enligt plan. Vårt starka sakförsäkringserbjudande fortsätter att driva efterfrågan, samtidigt som premieinflödena i livförsäkrings­verksamheten förblir mer kontrollerade. För att skapa ut­rymme till en fortsatt aktiv investeringsstrategi och därmed goda pensioner för våra kunder sänkte vi garantin och den garanterade räntan i vår traditionella livförsäkring. Däre­mot höjde vi återbäringsräntan i höstas, och sedan februari 2017 har vi höjt den ytterligare. Nu ligger återbäringsräntan på fem procent.
Orsaken till att vi kan höja återbäringsräntan beror på att vi – trots negativ ränta – har levererat en god avkastning under året. Totalt gör Folksamgruppen omkring 28 miljarder kronor i avkastning under 2016. Samtidigt passerar vi 400 miljarder kronor i förvaltat kapi­tal. Räknar vi även med våra fondförsäkringstillgångar så uppgår våra kunders totala tillgångar till nästan 525 miljar­der kronor. Det är mer än någonsin tidigare.

Läs mer i bifogad rapport eller gå in på ir.folksam.se.

Se också kort kommentar från Folksams vd Jens Henriksson här:

https://youtu.be/29e1YPBYBnk

Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, telefon 0708-31 59 76
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0708-31 65 26

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2018-05-28

Var:  Haymarket, Stockholm När:  15 maj 2018 Hur många:  Cirka 50 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöter vald...

2019-10-17

Om du bedriver forskning med fokus på barns hälsa, hälsofrämjande forskning inom vägtransportområdet och idrottsskador så har du chans att s...

Följ oss på