Folksam Liv fördelar överskott till arbetsgivarkunder

Folksam Livs årsstämma beslutade idag den 20 april att överskottsmedel inom kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensioner ska betalas ut. Ett överskott på över 1,66 miljarder kronor fördelas till nästan 5 000 arbetsgivarkunder. 

Folksam Liv har överskott för kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensioner enligt KTP 2 och avser att betala ut medel till arbetsgivare. Efter utbetalning sänker Folksam Liv sin kollektiva konsolidering men har fortsatt stabil ekonomi.

Det är arbetsgivare som har försäkringsavtal om kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension enligt KTP 2 i Folksam Liv som får ta del av överskottet. Folksam Liv kommer att via brev kontakta varje berörd arbetsgivare med närmare information i slutet av maj månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotta Carlberg, chefsjurist Bolagsjuridik, telefon 073-423 59 26
Juha Hartomaa, investerarrelationer, telefon 0708-31 65 26

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på