Folksam Liv fördelar överskott till arbetsgivarkunder

Folksam Livs årsstämma beslutade idag den 20 april att överskottsmedel inom kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensioner ska betalas ut. Ett överskott på över 1,66 miljarder kronor fördelas till nästan 5 000 arbetsgivarkunder. 

Folksam Liv har överskott för kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensioner enligt KTP 2 och avser att betala ut medel till arbetsgivare. Efter utbetalning sänker Folksam Liv sin kollektiva konsolidering men har fortsatt stabil ekonomi.

Det är arbetsgivare som har försäkringsavtal om kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension enligt KTP 2 i Folksam Liv som får ta del av överskottet. Folksam Liv kommer att via brev kontakta varje berörd arbetsgivare med närmare information i slutet av maj månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotta Carlberg, chefsjurist Bolagsjuridik, telefon 073-423 59 26
Juha Hartomaa, investerarrelationer, telefon 0708-31 65 26

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-04-19

Bolag: Hemfosa Var:  Hilton Stockholm Slussen När: 18 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor Vad sa ordförande:  Bengt Kjell berätta...

2018-04-10

Två års förberedelser slutar i ett några krockprov som varar 0,15s vardera. Folksam har tillsammans med Villaägarna testat om en rostig bil ha...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på