Folksam kommenterar Finansinspektionens sanktionsbeslut

Folksam Liv har idag tilldelats en anmärkning och sanktionsavgift på 10 miljoner kronor av Finansinspektionen efter en granskning av återbäring till vissa gruppriskförsäkringskunder för åren 2013-2014.  

– Vi har inte levt upp till de strikta krav som ställs på oss och det tar vi på största allvar. När vi insåg att det fanns brister agerade vi och förändrade reglerna hösten 2015, innan Finansinspektionen inledde sin granskning, säger Ylva Wessén, vice vd Folksam.

Finansinspektionens granskning handlar om ettåriga gruppriskförsäkringar i Folksam Liv. Tidigare kunder under 2013 till 2014 som inte haft rätt till återbäring fick dela på tre miljoner kronor per år. I snitt handlar det om ca 115 kronor per kund. Folksam Liv kommer inte att återkräva några pengar. Som Finansinspektionen konstaterar har ingen ersättningsberättigad kund gått miste om återbäring.

Det är bra att vi har en stark tillsynsmyndighet som granskar oss. Att ge återbäring till kunderna är viktigt för ett ömsesidigt försäkringsbolag och då ska våra processer vara korrekta, säger Ylva Wessén. Beslutet berör inte Folksam Livs pensions- eller sparandeförsäkringar.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Annika Kristersson, Presschef, tel: 072-582 19 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

Följ oss på