Stor okunskap hos svenskar vid sjukdom utomlands

Allt fler svenskar reser och de gör det allt högre upp i åldrarna. Detta innebär samtidigt att allt fler behöver uppsöka sjukvård utomlands. Men svenskar vet inte vart de ska vända sig om de blir sjuka på semestern med risk för både övervård och saltade räkningar som följd. Det visar en ny undersökning från Folksam, genomförd i samarbete med Kantar Sifo.

– Vi har de senaste sju åren sett en ökning av antalet skador utomlands. Vi tror att det har att göra med den allmänna trenden att allt fler reser under längre perioder och allt högre upp i åldrarna. Bland våra kunder kan vi se att det framför allt är yngre seniorer som har höga skadekostnader utomlands. Samtidigt har vi sett att många inte vet vart de ska vända sig när de blir sjuka eller skadade på sin resa. Det märks inte minst i den undersökning vi nu gjort där det framgår att sex av tio vänder sig fel, säger Hélène Mood, chef för utlandsskador på Folksam.

Undersökningen visar på att svenskarna i första hand vänder sig till reseledaren eller till hotellreceptionen om de behöver uppsöka läkarvård istället för att ringa SOS International, Falck Global Assistance eller sitt försäkringsbolag. Detta är ett problem då många resenärer därmed inte får rätt vård sett till kvalitet och pris.

– Att så många som sex av tio i första hand vänder sig till hotellet, reseledaren eller en taxichaufför måste jag säga är ett underbetyg till försäkringsbranschen. Här måste vi bli bättre på att informera vad som gäller om man skadar sig i utlandet. Vi engagerar oss i den här frågan då det är viktigt att kunderna känner sig trygga med vart de ska vända sig om de behöver läkarvård utomlands, säger Hélène Mood.

De länder som ligger i topp när det gäller antalet skador som anmäls till SOS International är i turordning Spanien, Turkiet, Grekland, USA och Cypern. Risken med att vända sig till fel vårdinrättning är att resenärerna kan få sämre och dyrare vård.

– I vissa av dessa länder, såsom i exempelvis Turkiet och Grekland, kan vi se att svenska resenärer ibland råkar ut för överbehandling i olika former. Patienter läggs in vid enklare sjukfall, hålls kvar på sjukhus några extra dygn, blir övermedicinerade och sjukhusen vill gärna passa på att göra flera slags undersökningar. Inte heller överfakturering är ett ovanligt fenomen där extra avgifter och omkostnader bakas in jämfört med vad vården vanligtvis kostar. Det händer även att vissa vårdinrättningar utomlands använder sig av aggressiva inkassobyråer för att driva in fakturan, säger Hélène Mood, chef utlandsskador.

– Vet du inte vart du ska vända dig bör du kontakta ditt försäkringsbolag eller en larmcentral för hänvisning till vård som är kvalitetssäkrad sett både till vård och pris. Glöm heller inte EU-kortet från försäkringskassan, säger Hélène Mood.

Om undersökningen

1318 svar har samlats in via TNS Sifos onlinepanel med ett representativt urval av boende i Sverige, 16 år och äldre. Panelen har rekryterats representativt över hela landet via telefon. Intervjuerna genomfördes under 18 – 22 maj 2017.

Vart skulle du i första hand vända dig om du blev så sjuk, att du behövde läkarvård under en utlandsresa?
Fråga hotellreceptionen/-personal om tips på läkare/sjukhus 30 %
Fråga en reseledare om tips på läkare/sjukhus 19 %
Ringa SOS International och fråga om råd 10 %
Ta en taxi till närmsta sjukhus/läkare 7 %
Kontakta mitt försäkringsbolag för råd och tips om vart jag ska vända mig (telefon, e-post eller hemsida) 14 %
Googla närmsta sjukhus/läkare 4 %
Ringa 1177 (deras utlandsnummer) 6 %
Annat 2 %
Vet ej 8 %

För ytterligare information:

Hélène Mood, telefon 08-772 82 51
Folksams pressjour, telefon 08- 772 66 60

Följ oss på